Polgrmesteri Hivatal

Szociális gondozót keres a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ

A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 76.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Ellátja a személyi gondozás körébe tartozó szakmai feladatokat, naprakészen vezeti a szükséges adminisztrációt papíralapon és elektronikus formában is; a személyi gondozási feladatokon túl a hozzá tartozó ellátási területen szociális segítési feladatokat is ellát.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•középfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti végzettség: OKJ-s képesítés - szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló,

•büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• szociális területen végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerékgyártó Tamás a nyújt, a 06/28-503-627-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő munkakör megnevezését: szociális gondozó.

• Elektronikus úton Kerékgyártó Tamás részére a kerekgyarto.tamas@szada.hu e-mail címen keresztül

• Személyesen: Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ / Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 76.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetője bírálja el a beadási határidő lejártát követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.


Utoljára frissítve: 2022 február 07. 14:31

2022 07 Szadai Piac Szuletesnap Web