Polgrmesteri Hivatal

A házszámtábla elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 27-én rendes testületi ülést tartott. Döntés született többek között a Közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és az ingatlanok házszámozásáról szóló rendelet módosításáról, valamint a Székely-kert szomszédságában elhelyezkedő ingatlan megvásárlásáról is.

Img 9242

Az utcanévtábla kihelyezése önkormányzat, a házszámtábla elhelyezése az ingatlan tulajdonosának feladata

Megtörtént a Közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és az ingatlanok házszámozásáról szóló 4/2014.(IX.09.) önkormányzati rendelet jogharmonizációs célú felülvizsgálata. A Rendelet szövegének tanulmányozása során világossá vált, hogy két ponton is ki kell egészíteni a szabályozást, hiszen nem szerepelt benne határidő arra, hogy az önkormányzatnak hány napon belül kell pótolnia a hiányzó utcanévtáblákat, illetve az ingatlantulajdonosok házszámtábla kihelyezési kötelezettsége sem volt szabályozva.

A módosított, 2023. január 1-én hatályba lépő rendelet szerint a közterületi utcanévtábla kihelyezése a rendelet hatálybalépését követően 90 napon belül, valamint folyamatos karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. A rendelet kimondja azt is, hogy a házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa folyamatosan köteles gondoskodni hatósági döntés esetében, a hatósági döntés jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított 90 napon belül, vagy a változást igazoló, jogerős használatbavételi/fennmaradási engedély, építési engedély köteles munka végzése hiányában hatósági bizonyítvány, hivatalból elrendelt/eszközölt hatósági eljárás indítása esetén a hatósági értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül, vagy a házszámtábla eltűnése, megrongálódása vagy elvesztése esetén a házszámtábla eltűnésétől, megrongálódásától vagy elvesztésétől számított 90 napon belül.

Újabb ingatlant vásárolt az önkormányzat

A Szada 176/11 hrsz-ú, 2568 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdonosa a megkereste a Polgármesteri Hivatalt, és megvételre kínálta tulajdonát. Az ingatlan a közhiteles ingatlannyilvántartási adatok alapján a Székely Bertalan út 24. szám alatt (a Székely-kert közvetlen szomszédságában) található, kivett lakóház, udvar és gazdasági épület megnevezésű. A lakóház alapterülete 138 m2. Az ingatlanról a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya értékbecslést készíttetett. A tulajdonos 45 millió forintért ajánlotta fel ingatlanát, ezzel szemben az értékbecslő 44 millió forintos becsült árat állapított meg. Mindezekre figyelemmel Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére meg kívánja vásárolni az ingatlant a kölcsönösen kialkudott bruttó 40.000.000,- forint vételáron.

Egyéb döntések

A fentieken túl még jogharmonizációs felülvizsgálaton esett át a Szadáért díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet. A képviselő-testület tájékoztatót fogadott el az érvényben lévő önkormányzati és hivatali szerződések előzetes felülvizsgálatáról, határozatot hozott Szada Nagyközség téli útüzemeltetési tervéről, a 2018-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról, elfogadta a 2022-2024. évi Környezetvédelmi Program előzetes tervezetét, valamint jóváhagyta a Kulturális Alapítvány Szadáért Kuratóriumának beszámolóit és programterveit. Határozat született arról, hogy a szadai 4378 hrsz.-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes ingatlan 2.000 m2 nagyságú, jelenleg kivett beépítetlen területet forgalomképessé minősítik, és annak eladásáról a későbbiekben pályázatot írnak ki.


Utoljára frissítve: 2022 október 28. 10:38

Szada 2023 05 Takaros Porta A3