Mff J Mretben

A könyvtár már nem csak a könyvek tára

A Bagolyvár Könyvtár múltja igen mozgalmas volt. Alapításkori kezdeti célja, a könyvek megszerettetése, az olvasótoborzás mostanra is megmaradt.

A nyári szünet után ismét várjuk a könyvtárban az olvasnivalók iránt érdeklődőket. A pihenő alatt – a fenntartó önkormányzat döntésének köszönhetően – idén tovább csinosítottuk a könyvtárat, amire időről időre szükség van, hiszen lassan 36 éve ugyanazokban a faluházbeli termekben „őrizzük” a köteteket.           

Ennek apropóján érdemes kis „időutazást” tenni, hiszen az újbóli kutatások lassan teljessé teszik a könyvtár történelmét. Maga a szadai könyvtár mint kulturális helyszín 1950-ben nyílt meg, kezdetekkor magánházaknál, később az óvodával közös térben, a tanácsháza egy szegletében, a szociális otthonban, a Székely-kertben is székelt hosszabb-rövidebb időn át. A mostoha időkben a fennmaradása a lelkes olvasóközönségnek, a kiváló szakembereknek és az értő pártfogóknak volt köszönhető. Majd 1983-ban az iskola tortantermében kapott helyet, és működött egy akkori rendelet szerint az iskolai könyvtárral összevonva, más települési intézményekkel közösen, ÁMK néven. Aztán 1987 őszén, a szüreti mulatság idején megtartott ünnepi átadón lett a művelődési ház része és költözött a mostani végleges helyére. Azóta Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár az intézmény neve.

2023 08 2111 Szada 13

A kiváló szakemberek közül érdemes kiemelni Gloserné Szabó Györgyit,a gödöllői könyvtár ma már nyugalmazott igazgatóját. Ő 1963-ban kezdte könyvtárosként a munkáját és segítette a szakmai felkészítést a térség számos településén. 1950-ben miniszteri rendelet határozta meg, hogy létre kell hozni a Népkönyvtári Központot, melynek feladata volt, hogy országszerte körzeti ellátó könyvtárakat alapítson. Utóbbiakat kötelezték, hogy a közelükben lévő községeket, falvakat könyvekkel, bútorzattal lássák el, illetve irányítsák és ellenőrizzék az ottani munkát, tanítsák be a helyi könyvtárosokat. Ennek a törekvésnek köszönhető, hogy már a kezdetek kezdetén, 1950-ben megalakult a szadai népkönyvtár is, és 1955-tól 1986-ig pedig Gloserné Szabó Györgyi nyújtotta a szakmai segítséget. A folyamatosan fejlődő szadai könyvtárba az országos és a megyei könyvtártól mellé rendelt munkatársával együtt járt ki és látta el feladatát. 1971-től heti egyszer két órára a könyvtári munkát is ő végezte el – néha gyalog tette meg az utat gödöllői munkahelyéről a szadai olvasókért! 1963-ban, szakmailag már megerősödve letéti népkönyvtárként, majd 1968-tól a hálózattól is függetlenedve tanácsi könyvtárként folyt tovább az olvasók kiszolgálása a településen. 1976-tól
saját szerzeményezéssel és főfoglalkozású könyvtárossal működött tovább az intézmény.

Eleinte tehát társadalmi munkában, önkéntes könyvtárossal, önálló helyiség nélkül, de a szakmai szabályokat követve zajlott a könyvtári munka. Majd a települések megkapták a lehetőséget, hogy önállóan alakítsák ki és gondozzák a saját könyvtárukat. Szadán fontos szerepe van a tudásátadásnak, -megőrzésnek, hiszen központi helyre került a települési könyvtár, és a modern, otthonos, tiszta környezetre törekvés elsődleges cél a fenntartótól.

Ahogy régen, úgy most sem csak a könyvekkel való szűk körű foglalkozást jelenti a könyvtárosi munka, hiszen egy jó könyvtáros kiállításokat, mesedélutánokat, könyvismertetőket, felolvasásokat, szavalóversenyeket, író-olvasó találkozókat is szervez. Fontos törekvés az óvodás- és iskoláskorú gyermekek érdeklődésének felkeltése, azaz az olvasóvá nevelés. Ugyanakkor a könyvek megszerettetése, az olvasótoborzás volt a könyvtár alapításkori kezdeti célja, és ez megmaradt mostanra is. Ezért is volt fontos a helyszín kicsinosítása.              

Jöjjenek, kapcsolódjanak ki, töltődjenek fel könyvtárukban!        

Szadai könyvtárosok

Györgyikén kívül könyvtárosok voltak: Kalmár Ferenc, Udvarnoki Józsefné, Tóth Rezső, Homonnainé Szűcs Júlia (Jucika), Csepiga Papp Károly – aki saját otthonában rendezte be a könyvtárat –, továbbá Kerényi Katalin. Az 1980-as években könyvtárosként is tevékenykedett Cziberéné Szító Mária népművelő, hagyományőrző és Boross Zsuzsa népművelő könyvtáros, egykori művelődésiház-vezető is. Utóbbi alatt Varga József, Mészáros Beáta, Pojzel Klára, Herczog Erzsébet, Falucskai Zoltán végezték a könyvtárosi feladatokat. A legutóbbi időkben, 2012-től Turcsik-Kiss Orsolya, Jakus-Nagy Mária, Pusztai-Krepsz Mónika Mercédesz és Németh Anikó folytatták/folytatják ugyanezt.

Nyitvatartás

A könyvtár 2023. augusztus 9. és szeptember 1. között hétköznap 10–14 óra között tart nyitva.

Elérhetőségeink:

www.szadafaluhaz.hu

szadakonyvtar@gmail.com

Bagolyvár Könyvtár Facebook-oldal

+36 28-503-180, +36 70-19-99-571

Németh Anikó könyvtáros


Utoljára frissítve: 2023 augusztus 14. 14:01