Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2021. október 14-én, 16.30-kor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2021. október 14-én (csütörtökön) 16.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében

  1. Tájékoztató Szada Nagyközség Önkormányzat és a Szadai Polgármesteri Hivatal aktuális szerződéses állományáról, és javaslat a Hivatal és az Önkormányzat intézményei Munkamegosztási megállapodásának felülvizsgálatára (119/2021. sz. anyag, munkamegosztási megállapodás)
    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Szada Kulturális Alapítvány által fenntartott Tájház helyi védettség alá helyezése iránti kérelem (120/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Az önkormányzati tulajdonú, Szada belterület 4570/1 helyrajzi számú ingatlan vételére irányuló kérelem elbírálása (121/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. A kialakítani tervezett Szada 2549/71 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vétele (122/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Fenntartói döntés a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Műteremház Galéria muzeális intézménnyé minősítő eljárás megindításához (124/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2021. október 6.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
bizottsági elnök

 


Utoljára frissítve: 2021 október 07. 15:25