Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. április 19-én, 17.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. április 19-én (szerdán) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelettervezet a települési környezet és természet védelméről, továbbá a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól – I. verzió (46/2023. sz. anyag, rendelettervezet, javasolt növényfajok, tiltott növényfajok, helyi területi védelemre javasolt természeti értékek, Takaros Porta jelentkezési lap)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-tervezet a 2022. évi költségvetés IV. módosításáról (47/2023. sz. anyag, javított 4. oldal, rendelettervezet, táblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Az Önkormányzat temetőfejlesztési koncepciója - a köztemető szolgáltatásainak bővítése céljával, zöldtemető-kialakítás lehetőségének vizsgálatával (48/2023. sz. anyag, koncepciótervezet, függelék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

4. 4613 hrsz. kivett közút elnevezése (Cseresznyefa utca)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester (49/2023. sz. anyag)

5. 530 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület közterületté nyilvánítása és elnevezése  (Fő tér) (50/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Javaslat a Szada 812 hrsz-ú kivett beépítetlen terület közterületté nyilvánítására, majd a 813 hrsz.-ú kivett közterülettel összevonva a közterület elnevezésére (51/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat a Szada külterület 024/67. hrsz-ú ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonására (52/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Javaslat a Szada 593/17 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú „kivett közterület” besorolású ingatlan értékesítésére (53/2023. sz. anyag, ingatlanvagyon értékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Javaslat a Szada, 4182 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan b) alrészlete szántó művelési ágának módosítására (54/2023. sz. anyag, végzés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Ajánlat magánlakás Önkormányzat által történő bérbevételére (55/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. április 13.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 április 19. 11:14