Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. február 14-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. február 14-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében együttes nyilvános rendes ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

 Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelettervezet a 2022. évi költségvetés III. módosításáról (I. 24-ig leadott intézményi adatokkal!) (14/2023. sz. anyag, polgármesteri keret, rendelet, táblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelettervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (II. verzió)(15/2023. sz. anyag, összevont mérleg, rendelet, táblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet módosítására (16/2023. sz. anyag, rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szabadi Attila e.v. 2022. II. félévi beszámolója a Szadáról készített műsorszámok időpontjairól, tartalmáról, témáiról
(17/2023. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló a 2022. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról (18/2023. sz. anyag, táblázat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok megtételéről (19/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat a 2023/2024-es nevelési év óvodai beiratkozásainak időpontjára (20/2023. sz. anyag, időpontok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

8. Szada Nagyközség területére szóló, természet-, illetve zöld és kék infrastruktúra alapú, vízmegtartást segítő koncepció tervezete (23/2023. sz. anyag, koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

9. A Szadafeszt Közösségépítő Egyesület ingyenes helyiséghasználat iránti kérelme (22/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat a Szada 4307/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú „kivett út” értékesítésére (24/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. február 10.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2023 február 10. 11:53