Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. június 13-án, 17.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. június 13-án (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

1. Rendelettervezet a települési környezet és természet védelméről, továbbá a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairólII. verzió (66/2023. sz. anyag, hatósági vélemény, szemléltetés, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Javaslat a módosított Településképi Arculati Kézikönyv (szakhatósági vélemények szerint) véglegesített verziójának elfogadására (67/2023. sz. anyag, Települési Arculati Kézikönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelettervezet településkép védelméről - II. verzió (68/2023. sz. anyag, rendelettervezet állami főépítész javaslataival, rendelettervezet végszavazásra)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 17/2020. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításához, továbbá – annak részeként - javaslat a helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 23/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására (69/2023. sz. anyag, rendelettervezet, díjak összehasonlítása)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

5. Helyi rendeletekkel kapcsolatos (évenkénti) jogharmonizációs feladatok (70/2023. sz. anyag, hatályos rendeletek jegyzéke)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

6. A Szadáért Polgárőr Egyesület jövőbeni elhelyezésük iránti kérelme, javaslat az Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodásuk módosítására és a szükséges további intézkedésekre (71/2023. sz. anyag, levél)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat óvodai csoportlétszámok növelésére (72/2023. sz. anyag, levél)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés a Szada, 1045/3 hrsz.-ú ingatlant érintő HÉSZ módosítással kapcsolatos véleményekről (73/2023. sz. anyag)

9. Javaslat a Szada, 068/19 hrsz.-ú sporttelep belterületbe vonására (74/2023. sz. anyag)

10. Javaslat közművesítési hozzájárulás mértékének meghatározásához szükséges önkormányzati határozathozatalra (76/2023. sz. anyag)

11. Döntés Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetének elfogadásáról az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” pályázati program tárgyában (79/2023. sz. anyag, Konzorciumi együttműködési megállapodás)

Zárt ülés keretében

PB és TFKB együttes ülésén:

 1. Javaslat közművesítési hozzájárulás mértékének és megfizetése módjának meghatározásáról szóló önkormányzati hatósági határozathozatalra (Z/77/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Javaslat a Szada 052/65 hrsz. megosztását követően kialakuló 052/106 hrsz.-ú (Berek utcai) ingatlan megvásárlására (Z/78/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Szada, 2023. június 9.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2023 június 13. 09:45