Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. május 15-én, 17.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. május 15-én (hétfőn) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról (57/2023. sz. anyag, nyilatkozat, táblázatok, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. sz. módosításáról (a Zárszámadással megállapított pénzmaradvány egyidejű beépítésével!) (58/2023. sz. anyag, rendelettervezet, táblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat a Szada Nova NKft. 2022. évi mérleg-beszámolója és közhasznúsági jelentése elfogadására, továbbá a Társaság 2023. évre vonatkozó Üzleti tervének módosítására – valamint a Társaság ügyvezetőjének teljesítményösztönzésére (59/2023. sz. anyag, Javadalmazási Szabályzat, Mérlegbeszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, Üzleti terv módosítás, fejlesztési megtakarítások, főkönyvi kivonat, likviditási terv, közszolgáltatási szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzéseiről (60/2023. sz. anyag, éves összefoglaló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

5. Döntés a településképi rendelet-tervezettel kapcsolatos lakossági véleményekről (61/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv tervezetéről és az azzal kapcsolatos lakossági véleményekről (62/2023. sz. anyag, Településképi Arculati Kézikönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

7. Kérelem a Szada 2793 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan megosztásához szükséges HÉSZ-módosításra (63/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő hozzájárulása összegének megemelésére (64/2023. sz. anyag, levél1, levél2 )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. május 11.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 május 16. 10:21