Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. november 28-án 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. november 28-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról (144/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés Szada Nagyközség Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról (146/2023. sz. anyag, belső ellenőrzési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervéről (149/2023. sz. anyag, munkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

4.  Rendelet alkotás a Szadán élő ifjú, idős, nagykorú és új beköltöző állampolgárok köszöntéséről és támogatásáról (145/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (147/2023. sz. anyag, üzleti terv mód. jav., egys. szerk. alapító okirat, egys. szerk. alapító okirat módosítás, beszámolási alapkövetelmények, beszerzési és közbeszerzési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Döntés a Szada, Dózsa György út 84. számú 534 hrsz ingatlan megvásárlásáról (150/2023. sz. anyag, értékelés, nyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. november 24.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök
 


Utoljára frissítve: 2023 november 27. 15:13