Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. szeptember 19-én, 17.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. szeptember 19-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (96/2023. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. sz. módosításáról (97/2023. sz. anyag, függelék, rendelettervezet, táblák)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Tájékoztató Szada egészségügyi ellátásának helyzetéről – az eü-i szolgáltatók 2022. IX.1.-2023.VIII.31. közötti tevékenységéről szóló (a Hivatal által 2021-ben kidolgozott szempontrendszer alapján készített) beszámolók szerint (102/2023. sz. anyag, orvosi ügyelet, védőnők, Dr. Ács Tamás, gyermekorvos, Dr. Dobos Vadim, fogorvos, iskolaorvos)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Beszámoló a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 2022/2023. nevelési évének tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2023/2024. nevelési év kezdéséről (105/2023. sz. anyag, beszámoló, munkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola 2022/2023. tanévének tapasztalatairól, és a 2023/2024. tanév előkészítettségéről (106/2023. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Állásfoglalás az általános iskolai felvételi körzethatárról (107/2023. sz. anyag, állásfoglalás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról (108/2023. sz. anyag, lebonyolítási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

8. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi erdőgazdálkodási feladatainak meghatározására (39/2023.(III.30.) KT-határozat 4./ pontjának végrehajtásaként!) (109/2023. sz. anyag, kimutatás, beszámoló, erdőtérkép, Zöldfelület kezelési Koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés a HÉSZ – javítások miatti – módosításához szükséges egyszerűsített eljárás megindításáról (46/2023.(III.30.) KT-határozat 2./ pontja alapján) (113/2023. sz. anyag, melléklet1, főépítészi feljegyzés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Rendelet-alkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017.(VII.19.) ör. - felülvizsgálata alapján (77/2023.(VI.23.) KT-határozat 2.1 pontja szerint!) (98/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Rendelet-alkotás az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020.(IX.4.) ör. – nem lakáscélú helyiségeket felsoroló – 2. sz. mellékletének szükség szerinti módosításáról (77/2023.(VI.23.) KT-határozat 2.2 pontja szerint!) (99/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés a reklámgazda-szolgáltatásra beérkező ajánlatok elbírálásáról (97/2023.(VII.13.) KT-határozat szerint!!) (110/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Döntés Szada teljes közigazgatási területének forgalomtechnikai kiviteli terve elfogadásáról (103/2023. sz. anyag, kiviteli terv, kiviteli terv táblázat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

14. Rendelet-alkotás a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2016.(I.29.) ör. - törvényességi felhívás alapján szükséges - módosításához (100/2023. sz. anyag, függelék, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

15. Rendelet-tervezet az Önkormányzat SZMSZ-ének módosításához, továbbá javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására (101/2023. sz. anyag, rendelettervezet, SzMSz, ábra)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

16. Beszámoló a Szadai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről – és javaslat a Bizottság újjászervezésére (104/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

17. Javaslat a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (111/2023. sz. anyag, SzMSz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

18. Javaslat testvértelepülési megállapodás megkötésére az olaszországi Castelbuono településsel (112/2023. sz. anyag, szándéknyilatkozat, szándéknyilatkozatIT)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

19. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 484 hrsz.-ú ingatlan telekrészeinek értékesíthetőségéről (Villás-kert szomszédja által túlhasznált részeiről) (114/2023. sz. anyag, vagyonértékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

20. Javaslat a Pázsit és Papgát utcában magánerőből megépített szennyvízelvezető rendszer térítésmentes átvételére (115/2023. sz. anyag, megállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. szeptember 13.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 szeptember 18. 13:30