Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2024. március 19-án 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2024. március19-én (kedden)17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendes együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Javaslat a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az óvodai körzethatár megállapítására. továbbá a heti és éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak meghatározására (33/2024. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – döntés az intézmény 2023. évi szakmai munkájáról és a szakmai feladatok 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról(34/2024. sz. anyag, melléklet 1, melléklet 2)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A Szociálpolitikai Kerekasztal beszámolója a 2023. évi tevékenységéről (35/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatására elkülönített költségkeret felhasználására (36/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2023. évi ellátásáról – s abban a 2024. évi feladattervről(37/2024. sz. anyag, melléklet 1, melléklet 2, melléklet 3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzéseiről, és döntés az Önkormányzat 2024. évi Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak részeként a közbeszerzési eljárások döntés-előkészítésének, döntéshozatali rendjének és a döntések végrehajtásának ütemezéséről (38/2024. sz. anyag, melléklet 1, melléklet 2)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről (39/2024. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

8. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása(40/2024. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

9. Szada 3298 hrsz-ú kivett beépítetlen területre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérelme a 3296/2 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátása érdekében (43/2024. sz. anyag, melleklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10.Döntés a Szada 534 hrsz-ú ingatlan használatba adásáról(44/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Az Önkormányzat temetőfejlesztési koncepciója - a köztemető szolgáltatásainak bővítése céljával, zöldtemető-kialakítás megvalósítási koncepciója (46/2024. sz. anyag, melléklet 1, melléklet 2, melleklet 3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében:

PB, ÜB és HB együttes ülésén:

12. Helyi kitüntetések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (Z/41/2024)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálásáról (Z/42/2024)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. március 14.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2024 március 18. 11:17