Mff J Mretben

Elindult az új utcanévtáblák kihelyezése

Novemberben a településen a Szada Nova NKft. munkatársai kihelyezik a megérkezett 573 új utcanévtáblát. Szada Nagyközség Önkormányzat rendelete szerint a közterületi utcanévtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. Most azon közterületeken helyezik el az utcanévtáblákat, ahol azok hiányoznak, kopottak, vagy sérültek. Az utcanévtáblákat a rendelet alapján az utcák elején és azok végein, útkereszteződés esetén annak minden oldalán, saroktelek esetében a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. Ennek megfelelően kérjük Önöket, hogy a munkálatokat ne akadályozzák! Köszönjük együttműködésüket és türelmüket, valamint kérjük az óvatos közlekedést a munkatársak biztonsága érdekében!


Utoljára frissítve: 2022 november 03. 14:03