Polgrmesteri Hivatal

Felhívás a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek vezetői részére

Tisztelt Partnereink!

Szada Nagyközség Önkormányzata elkötelezett a civil kapcsolatok iránt.

A képviselő-testület a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel.  

E szervezetek listája természetesen sosem lehet teljes körű, hiszen az önszerveződő közösségek maguk dönthetik el, hogy kívánnak-e egyáltalán közvetlen kapcsolatot tartani a helyi Önkormányzattal, s hogy élnek-e ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal által most felkínált regisztráció lehetőségével.

Nyilvántartásunk felülvizsgálatához kérem tehát szíves segítségüket, amely célra a mellékelt Adatlap szolgál.

Tisztelettel kérem, amennyiben élni kívánnak a regisztráció, avagy annak aktualizálása lehetőségével, úgy szíveskedjenek a csatolt Adatlapot kitölteni, és az abban megjelölt mellékletekkel együtt 2021. augusztus 31-ig eljuttatni címemre (2111 Szada, Dózsa György út 88.). 

Felhívom tisztelt figyelmüket, hogy a kért adatszolgáltatásra Önök nem kötelezhetőek! Pusztán belátásuk és közösségi igényük függvénye, hogy indokoltnak tartják-e regisztrációjukat az Önkormányzat jegyzőjénél.

A magunk részéről ugyanakkor az élő és tartalmas kapcsolattartásra csak úgy vállalkozhatunk, ha pontos adatok állnak rendelkezésünkre azon közösségek köréről, akik maguk is kívánatosnak tartják az érdemi együttműködést Önkormányzatunkkal.

Külön is megköszönöm, ha a későbbiekben környezetükben bármikor szerveződő polgári egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok tagjait is tájékoztatják az általunk felkínált folyamatos „regisztrációs” lehetőségről!

Szada, 2021. június 17.

Őszinte tisztelettel:

Dr. Finta Béla
jegyző


Utoljára frissítve: 2021 június 21. 10:47

Szada 2023 05 Takaros Porta A3