Polgrmesteri Hivatal

Felhívás a HÉSZ eseti módosításáról szóló partnerségi egyeztetésre

Tisztelt Partnerek!

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2023. (III.2.) számú határozatában döntött a hatályos helyi építési szabályzatának eseti módosításáról Szada 1045/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

A dokumentáció tervezetét véleményezésre ezúton tesszük közzé.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A DÓZSA GYÖRGY ÚT – SZÉCHENYI UTCA – TAVASZ UTCA – RÓZSA UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETEN

A véleményezés módja:

A lakossági véleményezés - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §-ában foglalt előírásokat szerint - elektronikus úton történik a tervezet www.szada.hu honlapon történő közzétételével, amely alapján az indoklással ellátott véleményeket, észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül lehet megtenni elektronikus úton a muszak3@szada.hu e-mail címre elküldve.

A vélemények benyújtási határideje: 2022. június 8. (24.00 óráig)  

Jelen hirdetményt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet, valamint Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönjük!


Utoljára frissítve: 2023 május 31. 19:10