Mff J Mretben

Felhívás települési környezetvédelmi rendelet megalkotásával kapcsolatos társadalmi egyeztetésre

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. II. negyedévében több lépcsős folyamat keretében alkot önkormányzati rendeleteket a települési környezet és természet védelméről, továbbá a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól, valamint külön a településkép védelméről.

A települési környezet védelméről… szóló rendelet-tervezet I./ verzióját a 2023. április 27-i képviselő-testületi rendes ülés fogja tárgyalni. A rendelet-tervezetet hirdetményi formában – a Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelet 45. § (7) bekezdése és 48. § (1) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével - teszem közzé, előzetes társadalmi egyeztetés céljával.

A véleményezés módja:

A lakossági véleményezés elektronikus úton történik a rendelettervezet www.szada.hu honlapon történő közzétételével, amely alapján az indoklással ellátott véleményeket, észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 8 napon belül lehet megtenni elektronikus úton az igazgatas@szada.hu e-mail címre elküldve.

A vélemények benyújtásának határideje: 2023. április 12.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Szada, 2023. április 4.

Pintér Lajos s.k.
polgármester

A véleményezésre váró rendelettervezet, mellékletei és függeléke alább letölthetők


Utoljára frissítve: 2023 április 05. 09:03