Polgrmesteri Hivatal

Felhívás településképi rendelet felülvizsgálattal kapcsolatos partnerségi egyeztetésre

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi Munkatervében a márciusi rendes ülésére irányozta elő Szada Nagyközség Önkormányzat településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) felülvizsgálatát, a 2023. január 15-én hatályba lépett helyi építési szabályzatról szóló 22/2022.(XII.16.) rendelettel és más, magasabb színtű jogszabályokkal történő összhangjának megteremtése érdekében.

A felülvizsgálat eredményeként elkészült a 31/2023.(III.30.) KT-határozattal jóváhagyott rendelettervezet szövege, amelyet a Képviselő-testület - a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (VII.19.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései alapján – partnerségi egyeztetés céljával ezúton tesz közzé.

 A véleményezésre váró rendelettervezet alább letölthető:

A véleményezés módja:

A lakossági véleményezés - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §-ában foglalt előírásokat szerint - elektronikus úton történik a rendelettervezet www.szada.hu honlapon történő közzétételével, amely alapján az indoklással ellátott véleményeket, észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül lehet megtenni elektronikus úton a foepitesz@szada.hu e-mail címre elküldve.

A vélemények benyújtási határideje: 2022. április 15. (24.00-óráig)  

Jelen hirdetményt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet, valamint Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Szada, 2023. március 31.

Pintér Lajos s.k.
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 március 31. 12:53