Polgrmesteri Hivatal

Ingatlanok elbontásával kapcsolatos nyílt ajánlattételi felhívás

NYÍLT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Szada Nagyközség Önkormányzata nyílt ajánlattételi felhívást tesz közzé Szada 499, 515, 516 és 541/1 hrsz- ú ingatlanok elbontása, a bontás során keletkezett hulladék elszállítása és hulladéklerakóban történő elhelyezése tárgyában.

I. Ajánlatkérő neve, címe:

Név: Szada Nagyközség Önkormányzata

Székhely/postacím: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Törzskönyvi azonosító sz.: 730545

Adószám: 15730545-2-13

Képviselő: Pintér Lajos polgármester

Elérhetőség (tel., fax, e-mail): 06 (28) 503-065 polgarmester@szada.hu       

Kapcsolattartó: Juhász Krisztián vagyongazdálkodási ügyintéző

Elérhetőség (tel., fax, e-mail): 06 (28) 503-065 muszak2@szada.hu

II. Az ajánlatkérés tárgya:

1./ Szada Székely Bertalan út 15. szám alatti (499 hrsz.), Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon található, rossz állapotban lévő épületek elbontását kezdeményezi, Főépület: 178m2, Melléképület1: 28m2, Melléképület2: 44m2.

A településközpontban található ingatlanon meglévő épületek teljes elbontásával kapcsolatos munka, bontási véghatáridő megjelölésével, a bontásból keletkező építési/bontási hulladék maradéktalan elszállítása, az előírt jogszabályoknak megfelelően működő, építési-bontási hulladékot befogadó hulladéklerakóban történő elhelyezés, bontási terület tereprendezése, valamint a szomszédos telekhatáron drótkerítés építése, az elbontott épületek helyén.

2./ Szada Rákóczi utca 6. szám alatti (515 hrsz.), Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon található, rossz állapotban lévő épületek elbontását kezdeményezi, Főépület: 124m2, Melléképület1: 39m2, Melléképület2: 28m2.

A településközpontban található ingatlanon meglévő épületek teljes elbontásával kapcsolatos munka, bontási véghatáridő megjelölésével, a bontásból keletkező építési/bontási hulladék maradéktalan elszállítása, az előírt jogszabályoknak megfelelően működő, építési-bontási hulladékot befogadó hulladéklerakóban történő elhelyezése, bontási terület tereprendezése.

3./ Szada Rákóczi utca 4. szám alatti (516 hrsz.), Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon található, rossz állapotban lévő épületek elbontását kezdeményezi, Főépület: 123m2, Melléképület1: 17m2

A településközpontban található ingatlanon meglévő épületek teljes elbontásával kapcsolatos munka, bontási véghatáridő megjelölésével, a bontásból keletkező építési/bontási hulladék maradéktalan elszállítása, az előírt jogszabályoknak megfelelően működő, építési-bontási hulladékot befogadó hulladéklerakóban történő elhelyezése, bontási terület tereprendezése.

 4./ Szada Rákóczi utca 13. szám alatti (541/1 hrsz.), Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon található, rossz állapotban lévő épület elbontását kezdeményezi, Főépület: 124m2.

A településközpontban található ingatlanon meglévő épület teljes elbontásával kapcsolatos munka, bontási véghatáridő megjelölésével, a bontásból keletkező építési/bontási hulladék maradéktalan elszállítása, az előírt jogszabályoknak megfelelően működő, építési-bontási hulladékot befogadó hulladéklerakóban történő elhelyezése, bontási terület tereprendezése.

III.  A szerződés típusának meghatározása: vállalkozási szerződés
Szerződéskötő fél: Szada Nagyközség Önkormányzata, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

IV. A szerződés időtartama: 2023.08.31.

V. A teljesítés helye:
Szada, Székely Bertalan út 15.
Szada, Rákóczi utca 6.
Szada, Rákóczi utca 4.
Szada, Rákóczi utca 13.

VI. Fizetési feltételek: Teljesítés igazolást követően, a számla benyújtását követő 8 napon belül, átutalással a vállalkozási szerződésben rögzített bankszámlaszámra.

VII. Alkalmassági követelmények:
Átláthatósági nyilatkozat.
Kivitelezéshez szükséges jogosultságok.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb összegű és legrövidebb teljesítési idejű ellenszolgáltatás.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal teljes körben biztosítja.

X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2023.06.07. (szerda) 09:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye: muszak2@szada.hu

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2111 Szada, Dózsa György út 88. Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el:
Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. 06. 07.

XV. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
A II. pontban leírt munkákra, a mellékelt ajánlattételi lapot kell benyújtani. 

Szada, 2023. május 30.

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 május 31. 14:20