Mff J Mretben

Január 10-től változott a gázár kedvezmény igénylése

Változott a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételével kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása.

A többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentett áron kaphatják a gázt 2022. szeptember 10-től. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

A 2023. január 10-étől hatályos változások szerint többek között abban az esetben is érvényesíthető a kedvezmény, ha az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás került kialakításra.

Lényeges változás még, hogy nem kell önálló bejárattal rendelkeznie a lakásoknak, illetve a lakások közötti átjárhatóság is megengedett.

A lakásoknak azonban a továbbiakban is rendelkezniük kell az alábbi helyiségekkel:

- a főzést, mosogatást és az étkezést lehetővé tévő helyiség,

- a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot lehetővé tévő helyiség,

- legalább egy nettó 8 m2 alapterületű lakószoba, de a nettó 30 m2 alapterületet meghaladó lakás esetében legalább egy nettó 16 m2 alapterületű lakószoba.

A fentiek mellett a lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a Szadai Polgármesteri Hivatal műszaki osztályától. Az ügyintézők a dokumentumban mérési pontonként (felhasználási helyenként) állapítják meg az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számát. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki fenti feltételek teljesülése esetén. A kérelem a www.szada.hu oldalról a Nyomtatványok menüpontból, vagy a cikk végéről tölthető le, mely kitöltve személyesen, e-papíron, illetve postai úton a Szadai Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályához a 2111 Szada, Dózsa György út 88. címre benyújtható.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben korábbi kérelmük elutasításra került, azonban a fenti változásokkal már jogosulttá válnak a kedvezmény igénybevételére, úgy a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem újbóli benyújtása szükséges.

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem földgáz mennyiség kedvezményes elszámolásához


Utoljára frissítve: 2023 január 17. 14:38