Polgrmesteri Hivatal

Kiválasztották a térfigyelő rendszer üzemeltetőjét - Áprilisi testületi ülésről jelentjük

Szada Nagyközség Önkormányzata 2022. április 28-án rendes testületi ülést tartott. Döntés született arról, hogy a bevételek jelentős pozitív irányú eltérése miatt újra módosították a 2021-ik évi költségvetést, elfogadták a Gazdasági Program félidei beszámolóját, és kiválasztották a térfigyelő rendszer üzemeltetőjét.

Módosították a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet
A Képviselő-testület a 6/2021. számú rendeletében a 2021. évi költségvetés főösszegét 1.580.447.127 forintban állapította meg. A költségvetési főösszeg az I. számú módosítás alkalmával 1.580.546.372 forintra, a II. számú módosítás alkalmával 1.610.938.892 forintra, a III. számú módosítással pedig 1.722.452.517 Ft-ra módosult. A mostani előterjesztésnek megfelelően a költségvetési főösszeg 212.306 512 forinttal növekedve 1.934.769.029 forintra módosult. A pozitív módosítást a befolyt közhatalmi bevételek a tervezett előirányzathoz képest jelentős mértékű eltérése okozta, azonban a növekményt bizonyos mértékben mérséklik a tervezett működési és felhalmozási bevételek alakulása.

Img 7151

Elfogadták a Gazdasági Program félidei beszámolóját
A képviselő-testület Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 évekre szóló Gazdasági programja megvalósításának félidős tapasztalatait elemezve egyetértett abban, hogy a munkát lépésről lépésre megalapozott, és a ciklus első félideje végéhez közeledve már kiforrott, általános gyakorlattá vált tervszerűség jellemzi. Ennek megfelelően a testület az erről szóló beszámolót elfogadta.

Kiválasztották a térfigyelő rendszer üzemeltetőjét
Szada Nagyközség közigazgatási területén 26 db kamerából, 2021-ben kiépült térfigyelő-rendszer működik. A település közbiztonsági szempontjából és az itt lakó emberek szubjektív biztonságérzetének növelése céljából elengedhetetlen a térfigyelő-kamerarendszer folyamatosan működése, esetlegesen bekövetkező hibák gyors és szakszerű elhárítása. A kamerarendszer üzemeltetésére három kiküldött ajánlatkérésre két ajánlat érkezett. A 2021. július 15-től hatályos Beszerzések lebonyolításának szabályzata értelmében a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köteles az Önkormányzat szerződést kötni. Ennek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a települési térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére a Távfelügyelet Support Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.-t minősítette nyertes ajánlattevőnek, és köt bruttó 138.684. forint/hó összegű, 2022. május 1-től határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződést a társasággal.


Utoljára frissítve: 2022 április 28. 20:17