Polgrmesteri Hivatal

Máig tartó Székely-hatás – Megemlékezés Szada legjelentősebb ünnepén

A hagyományos szadai Székely-napot ezúttal a híres festő születésének 187. évfordulóján tartották. Egy jelentős kiállítás is megnyílt, illetve elismeréseket is átadtak.

Székely Bertalan (1835 – 1910) azzal, hogy végakaratában Szadát – nyári lakóhelyét – jelölte meg végső nyughelyeként, emlékének ápolását felkínálta a szadaiaknak. A település pedig élt is ezzel a páratlan lehetőséggel a 20. században és él vele a 21. században is. Így Szada legnagyobb ünnepe a Székely-nap lett, amely idén május 8-ra, a festő születésnapjára esett.

Somlyaisiposszilvia Foto 1

Az esemény hagyományosan a református sírkertben, Székely Bertalan síremlékénél kezdődött. A gödőllői Erkel Ferenc Általános Iskola Bim-Bam csengettyűegyüttesének a szadai Református Kórus rövid bevezető műsora után Pintér Lajos polgármester emlékezett meg a művész születésének 187. évfordulójáról, szadai jelentőségéről és máig tartó hatásáról, örökségéről.

Somlyaisiposszilvia Foto 4

– A festőnk nevét viselő általános iskolában tanáraink, kiváló pedagógiai érzékkel, fontosnak tartották azt, hogy idejekorán találkozzunk Székely Bertalan szadai kultuszával. Így számomra is már iskolás éveim alatt igazán ismertté vált festői munkássága. Büszkén mondhatom, hogy a hozzá való kötődésem és érdeklődésem máig aktív. Munkáiban a mai napig fedezek fel érdekességet és emlékezeteset, hiszen képei egy letűnt kornak, számunkra már ismeretlen Szadának állítanak emléket. Látva műveit rácsodálkozhatunk lakóhelyünk egykori megjelenésére, de mégis ráismerhetünk az ismerős dombokra, tájakra és naplementékre – osztotta meg személyes példáján keresztül a „Székely-hatást”.

Somlyaisiposszilvia Foto 14

Az önkormányzat nevében Pintér Lajos, Petrák Árpád alpolgármester, valamint Vécsey László országgyűlési képviselő helyezett el koszorút a síremléknél. Koszorút, illetve virágokat helyeztek el a festő leszármazottjai, a szadai önkormányzati intézmények, a helyi nyugdíjasklub és a Székely Bertalan Általános Iskola képviselői, valamint utóbbi diákjai is. A megemlékezés a Székely-kertben folytatódott, ahol megnyílt „A Székely család művészi öröksége, a tehetség ajándéka” című kiállítás. Itt a família és más gyűjtők magántulajdonában lévő képeket lehet megcsodálni június 2-ig.

Somlyaisiposszilvia Foto 50

Ugyancsak hagyományosan a Székely-kertben adták át a település vezetői az idei kitüntetéseket. „Szadáért” kitüntető emlékplakettet kapott dr. Takács László, a 35 éve itt praktizáló fogszakorvos. „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel elismerésben részesült Szekeresné Bokor Csilla, a SzadaNova N. Kft. munkatársa, Puskásné Fülöp Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal munkatársa, Molnár Csaba Sándor, a Szadai Községi Piac felügyelője, a 12 éves „sakkzseni”, Dezső Edmond Bence, Szathmáryné Szabó Zsuzsa, az általános iskola intézményvezetője, Orosz Katalin, az általános iskola tanára, Petz Marian fogászati asszisztens, Molnár András, a Szadai Polgárőr Egyesület alapítója, továbbá Koleszáné Tarnai Judit és Bajkainé Földes Gabriella, a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének korábbi tagjai. Ugyancsak ezt az elismerést kapta – a közösségi kategóriában – a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Pusztai-Krepsz Mónika, valamint dolgozói, Németh Anikó, Puskás Zsuzsanna, Kocsis Tamás és Zenker Anna, valamint a Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület vezetői, Antal Édua és Horváth Viktor.

Somlyaisiposszilvia Foto 51

A Székely-napi megemlékezés a Színházikó csoport, a falukórus, a szadai Asszonykórus, az általános iskola elsős néptánc szakkörösei, a szadai iskola népdaléneklési versenyének különdíjasai és a Czibere Táncegyüttes előadásaiból álló műsorral zárult.

Szöveg: Raffai Ferenc
Kép: Somlyai-Sipos Szilvia


Utoljára frissítve: 2022 május 10. 11:12