Mff J Mretben

Módosult a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet

A Képviselő-testület eleget tett a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval kötendő szerződésmódosításban vállalt kötelezettségének és a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 12. § d) pontját  kiegészítette a zöldhulladék közszolgáltató hulladékgazdálkodási előírásaitól eltérő elhelyezésének közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartássá minősítésével, jogalapot teremtve a szankcionálásra. A hatályos rendelet ugyanis csak a szelektív hulladék szabálytalan kihelyezését szabályozta, a zöldhulladékét – noha szintén indokolt – eddig nem.


Utoljára frissítve: 2022 május 02. 11:33