Polgrmesteri Hivatal

Pályázati felhívás üzlethelyiségek és árusítóhelyek bérbeadására

Szada Nagyközség Önkormányzata a Szada belterület 2748/1 helyrajzi számú Piac (természetben 2111 Szada, Ősz utca 4.) ingatlanon található üzlethelyiségek és árusítóhelyek bérbeadására pályázatot hirdet.

Az ingatlant Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendeletének 16-19. §-a és 32/2022. (II. 24.) KT-határozata alapján, élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, állatgyógyászati készítmény, növényvédő szer értékesítése céljára adja bérbe. A piac nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 06:00-20:00 óra között tart.

A bérleti díj licitálási eljárásnak induló ára bruttó:

· Üzletek esetén: 50.000 Ft/üzlet/hó vagy 550.000 Ft/üzlet/év
A bérleti díj az üzlethelyiséghez kapcsolódó mosdó előtér, WC, és tároló helyiségek bérletét is tartalmazza.

·  Árusító helyek esetén: 500 Ft/alkalom vagy 24.000 Ft/év

A pályázat tárgya:

1. 8. számú üzlet 13,92 m2, + mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2

2. Árusító hely: asztal, amelyből 1 db 1,5 fm

Bérlő az üzlet után bérleti díjat és a víz- és villamos almérőkön leolvasott fogyasztás alapján közüzemi költségeket fizet, az árusító hely után bérleti díjat fizet.

Az üzlethelyiség esetén a bérleti díj közüzemi díjakat nem tartalmazza.

Az üzlethelyiség bérlője a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjon túl üzemeltetési költséget köteles fizetni, amelynek mértéke bruttó 1.000 Ft/m2 üzlethelyiségenként.

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2022. június 27-én 10.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságára, a borítékra rá kell írni: „Pályázat Szada Piac üzlethelyiség / árusító hely bérleti jogára”.

Előnyben részesül az a pályázót, aki:

a) élelmiszer vagy mezőgazdasági terméket kíván értékesíteni az általa bérelt helyiségben,

b) helyi székhelyű vállalkozásként működik,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, telefon) és nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá a bérleti jog ellenszolgáltatásának teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásról. A nemzeti vagyontörvény szerint átlátható szervezetnek kell minősülnie a pályázó szervezetnek;

  • nem természetes személy esetén cégkivonatot, illetve a vállalkozói igazolvány másolatát;

  • a pályázat szöveges része térjen ki a pályázó ingatlanbérlettel kapcsolatos céljaira, elképzeléseire.

  • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

  • a helyiség béreként bérbeadó által megjelölt legalacsonyabb bérleti díjat;

  • nyilatkozatot arról, hogy az Önkormányzattal szemben a pályázónak tartozása nincs, valamint arról, hogy a pályázónak 30 napnál régebbi lejárt adófizetési kötelezettsége nincs.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

  • az ajánlatot a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be;

  • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;

  • az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak;

  • a pályázati felhívásban meghatározott induló bérleti díjnál alacsonyabb díjat tartalmaz.

A pályázati hirdetmény átvehető, és tájékoztatás kérhető:

Molnár Csaba piacfelügyelő Cím: 2111 Szada, Ősz utca 4., tel: 06-30-134-4623, elektronikus úton: piac@szada.hu

Szada, 2022. június 8.

Pintér Lajos
polgármester

 


Utoljára frissítve: 2022 június 13. 08:53