Polgrmesteri Hivatal

Pályázatot adtunk be a Csapás utca fejlesztésére

Szada Nagyközség Önkormányzat jelenlegi képviselő-testületének a ciklus kezdete óta kifejezett szándéka a szadai közúthálózat fontos részeként funkcionáló Csapás utca felújítása. Ennek megfelelően az Önkormányzat pályázatot adott be az utca felújítására 250 millió forint értékben. A pályázat pozitív elbírálása után a Csapás utca Kossuth és Pazsaki utca közötti 640 méteres szakaszának fejlesztése valósulhat meg.

Utak A4

A Csapás utca jelenleg - fontos, de leromlott része a szadai közúthálózatnak

A Csapás utca a Margita területet köti össze a 2104 jelű (Dózsa György út), Vác-Gödöllő közúttal, és ezen keresztül biztosítja a településközpont elérhetőségét is. Fontos gyűjtőútként funkcionál Szada úthálózatában, valamint menekülőútként is szolgál Gödöllő irányába. Az utca jelentősége és kihasználtága a jövőben tovább növekszik, hiszen a Berek utcában épülő új iskola megközelítése kelet felől a Csapás út igénybevételével történik majd. A kétirányú, jelenleg keskeny, 4 méter széles aszfaltburkolat szélei erősen letöredezettek, a felület repedezett, kátyús, többszörösen javított.

Szada Nagyközség Önkormányzat jelenlegi képviselő-testületének a kezdetek óta kifejezett szándéka a Csapás utca felújítása, hiszen állapota régi, sokak életminőségét kedvezőtlen irányba befolyásoló probléma. A Szadai Polgármesteri Hivatal munkatársai gyakorlatilag napi szinten érzékelik a felújításra irányuló lakossági igényt, számtalan bejelentés érkezik a Műszaki Osztály szakembereihez a kátyúk és azok következményei miatt.  

Pályázat a Csapás utca felújítására

A Csapás utca felújítása jelentős anyagi ráfordítást igényel, így megújítása kizárólag pályázati forrás igénybevételével történhet meg. Szada Nagyközség Önkormányzata a kínálkozó lehetőséget azonnal kihasználva a Csapás utca felújítására vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtott be a TOP Plusz pályázat belterületi közutak fejlesztése kiírásában május közepén mintegy 250 millió forint értékben. A beruházás célja az 1080 méter hosszú Csapás utca Kossuth és Pazsaki utca közötti 640 méteres szakaszának fejlesztése. Kedvező elbírálás esetén egyik projektelemként a Csapás utca fejlesztéssel érintett útszakaszának burkolati szélesítése és korszerűsítése valósulna meg, mely során a meglévő 3,90-4,00 méter között változó burkolatszélesség egységesen 6 méterre bővítése történne meg. Kiegészítő projektelemekként a csapadékvíz elvezetésének átépítése, forgalomtechnikai, közlekedésbiztonságot szolgáló és kiegészítő infrastrukturális elemek, valamint járda kiépítése valósulna meg.

A sikeres pályázat és a felújítás hatásai

A projekt keretében tervezett útberuházás hozzájárulna a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez. A projekt környezeti hatásai egyértelműen pozitívak. A kedvező környezeti hatások elsősorban két területen jelentkeznek: a forgalmi terhelés mérséklődése és a zöldfelületek növekedése területén. A fejlesztés következtében csökkennek az állandó lassítások, ezzel pedig a környezeti terhelést is. A projektnek köszönhetően nő a zöldfelületek aránya, ami környezeti szempontból egyértelműen pozitívnak tekinthető. Az útfejlesztés közlekedésbiztonsági elemeinek következtében kimutathatóan csökkenhet a balesetek száma és súlyossága. A burkolatfelújítás után a közlekedési zaj is csökken.

Tervezett határidők

Szada Nagyközség Önkormányzat benyújtott pályázatának elbírálása a beérkezést követő két hónapon belül, tehát legkésőbb júliusban várható. Sikeres pályázat esetén a munkálatok 2023. augusztus végén kezdődhetnek el, a befejezésig megadott határidő 2025. augusztus 31.


Utoljára frissítve: 2022 május 23. 09:12