Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2021. november 25-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2021. november 25. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások

- Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről (meghívóval közreadott anyag)

Zárt ülés keretében

1. Bírálati döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2022. évi fordulójában beadott pályázatokra (Z/135/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

 1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójának tervezete (128/2021. sz. anyagmelléklet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata – a vagyongazdálkodással kapcsolatos 2022. évi irányelvek meghatározása (129/2021. sz. anyagvagyongazdálkodási terv)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELET-ALKOTÁSOK

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (130/2021. sz. anyagvagyonrendelet tervezetforgalomképes ingatlanokkorlátozottan forgalomképes ingatlanok törvény alapjánkorlátozottan forgalomképes ingatlanok helyi döntés alapján, forgalomképtelen ingatlanok)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. Rendelet-tervezetek a Szadai Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetéről, a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, illetménykiegészítéseiről és bankszámla-hozzájárulás mértékéről (mint tárgyévi rendelkezésekről), továbbá a köztisztviselők egyes juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról (131/2021. sz. anyagmelléklet1melléklet2)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (132/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 1. „Mesekuckó Bölcsőde Szada” Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme az önkormányzati tulajdonú 024/56 hrsz.-ú terület egy részére szóló Földhasználati szerződés megkötésére, továbbá javaslatuk Feladat-ellátási Szerződés megkötésére – alternatív javaslatként pedig a Szada 4585, 4586 és 4587 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanok felajánlása (egyenértéken) a 024/56 hrsz.-ú ingatlan azonos alapterületű, Présház utca felőli telekrészéért (123/B/2021. sz. anyagmelléklet1melléklet2)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. Döntés a Szada 0139/21-25, 093/27-33, 0135/100, 0107/331-335 és 0107/337 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosításával kapcsolatosan (127/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 3. Döntés a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról (133/2021. sz. anyagmelléklet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 4. Döntés új konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetének elfogadásáról a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai program tárgyában (134/2021. sz. anyagmegállapodásfotódokumentációműszaki leírásvízjogi létesítési terv)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 5. Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás veresegyházi szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítő beruházása céljára történő hitelfelvételre szóló felhatalmazásról és kezességvállalási megállapodás megkötéséről (118/B/2021. sz. anyaghatározatmelléklet1melléklet2hitelfelvételkészfizető kezesség)

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2021. november 16.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2021 november 17. 16:34