Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. május 26-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)

2022. május 26. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő

rendes nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

 Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások
Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (70/2022. sz. anyag)
- Döntés a Helyi Építési Szabályzat gazdasági területeinek kijelöléséről, valamint a Szada 2547/1 hrsz.-ú ingatlan övezeti előírásainak módosításáról - sürgősségi indítvány (S/1-76/2022.)

MUNKATERV SZERINT

1. Javaslat a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Pedagógiai program módosítására és Helyiséggazdálkodási Szabályzatának elfogadása (55/2022. sz. anyagMódosító okiratSzervezeti Működési SzabályzatPedagógiai programTájékoztatóHelyiséggazdálkodási szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat Kommunikációs koncepciójának tartalmára, a helyi, önkormányzati médiumok tevékenységének tartalmi követelményeire (57/2022. sz. anyagKommunikációs koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat a Szadai Tájház önkormányzati Intézménybe integrálásának (a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár szervezetéhez rendelésének) konkrét lehetőségeire és módjára – s annak részeként a „Kulturális Alapítvány Szadáért” alapítvánnyal történő további együttműködés lehetőségeire, az Alapítvány munkatársai jövőbeni foglalkoztatásának módozataira (59/2022. sz. anyagAlapító okirat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéseiről (67/2022. sz. anyagÉves összefoglaló jelentés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés a Szada Nova Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról (68/2022. sz. anyagEredménykimutatásKözhasznúsági jelentésMérlegKönyvvizsgálói jelentésTeljességi nyilatkozatFelügyelőbizottsági határozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELET-ALKOTÁSOK

6. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról (65/2022. sz. anyagRendelettervezetTáblázatokNyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról (66/2022. sz. anyagPolgármesteri keret felhasználásaRendelet módosításRendelettervezet melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

8. Döntés a Szada 052/67 és 052/99 hrsz.-ú, továbbá a 093/50 hrsz.-ú, valamint a 059 és 060/8 hrsz.-ú ingatlanok övezeti előírásai módosításához szükséges telepítési tanulmánytervek és településrendezési szerződés-tervezetek elbírálásáról (63/2022. sz. anyagKérelemTelepítési tanulmánytervMegállapodástervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Szerződés-tervezet a Szada 4555/1 és 4555/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának beruházói kötelezettségvállalásáról: településrendezési szerződés-tervezet előzetes jóváhagyása (73/2022. sz. anyagMegállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

10. Kérelem a Szada 484/4 helyrajzi számú ingatlan („Villás kert”) ingyenes területhasználatának biztosítására, közfeladat-ellátás keretében zöldterület kezelésére (71/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Kérelem a Szada 0107/978 hrsz-ú ingatlant érintő HÉSZ-módosítás iránt (72/2022. anyagBányatelek bővítésének környezeti hatásaiAdásvételi előszerződésKérelem)

12. Döntés a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatának az elfogadásáról (74/2022. sz. anyagJavadalmazási szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” működése kapcsán keletkezett további költségek fedezetének rendelkezésre bocsájtása (75/2022. anyagszámlakivonat)

Összesített véleménylap
Összesített véleménylap melléklet

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. május 18.

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 május 24. 10:04