Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. április 27-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. április 27. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelettervezet a települési környezet és természet védelméről, továbbá a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól – I. verzió (46/2023. sz. anyagrendelettervezetjavasolt növényfajoktiltott növényfajokhelyi területi védelemre javasolt természeti értékekTakaros Porta jelentkezési lap)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-tervezet a 2022. évi költségvetés IV. módosításáról (47/2023. sz. anyag, javított 4. oldalrendelettervezettáblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Az Önkormányzat temetőfejlesztési koncepciója - a köztemető szolgáltatásainak bővítése céljával, zöldtemető-kialakítás lehetőségének vizsgálatával (48/2023. sz. anyagkoncepciótervezetfüggelék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

4. 4613 hrsz. kivett közút elnevezése (Cseresznyefa utca)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester (49/2023. sz. anyag)

5. 530 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület közterületté nyilvánítása és elnevezése  (Fő tér) (50/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Javaslat a Szada 812 hrsz-ú kivett beépítetlen terület közterületté nyilvánítására, majd a 813 hrsz.-ú kivett közterülettel összevonva a közterület elnevezésére (51/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat a Szada külterület 024/67. hrsz-ú ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonására (52/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Javaslat a Szada 593/17 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú „kivett közterület” besorolású ingatlan értékesítésére (53/2023. sz. anyagingatlanvagyon értékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Javaslat a Szada, 4182 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan b) alrészlete szántó művelési ágának módosítására (54/2023. sz. anyagvégzés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Ajánlat magánlakás Önkormányzat által történő bérbevételére (55/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP
ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP FÜGGELÉK

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. április 21.                                                                                               

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 április 26. 15:33