Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. május 25-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. május 25. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

MUNKATERV SZERINT

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról (57/2023. sz. anyagnyilatkozattáblázatokrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. sz. módosításáról (a Zárszámadással megállapított pénzmaradvány egyidejű beépítésével!) (58/2023. sz. anyagrendelettervezettáblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat a Szada Nova NKft. 2022. évi mérleg-beszámolója és közhasznúsági jelentése elfogadására, továbbá a Társaság 2023. évre vonatkozó Üzleti tervének módosítására – valamint a Társaság ügyvezetőjének teljesítményösztönzésére (59/2023. sz. anyagJavadalmazási SzabályzatMérlegbeszámolóKönyvvizsgálói jelentésÜzleti terv módosításfejlesztési megtakarításokfőkönyvi kivonatlikviditási tervközszolgáltatási szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzéseiről (60/2023. sz. anyagéves összefoglaló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

5. Döntés a településképi rendelet-tervezettel kapcsolatos lakossági véleményekről (61/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv tervezetéről és az azzal kapcsolatos lakossági véleményekről (62/2023. sz. anyagTelepülésképi Arculati Kézikönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

7. Kérelem a Szada 2793 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan megosztásához szükséges HÉSZ-módosításra (63/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő hozzájárulása összegének megemelésére (64/2023. sz. anyaglevél1levél2 )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Szada, 2023. május 15.                                                                                                

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 május 17. 11:21