Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli bizottsági ülés 2022. október 14-én, 07.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2022. október 14-én (pénteken) 7.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli nyilvános ülést tart,

amelyre tisztelettel meghívom.

A rendkívüli ülés oka:

A településrendezési eszközök – szakhatósági és lakossági véleményezéssel ellátott- tervezeteinek jóváhagyása, mint a HÉSZ határidőn belül történő felülvizsgálatának elvégzését megalapozó döntés meghozatala soron kívüli döntést igényel.

Tervezett napirendi pont nyílt ülés keretében

Településrendezési eszközök tervezete véleményezésének összefoglalója – a TT1 Kft. szakmai javaslatai a vélemények elbírálására (110/2022.sz.et.,átfogó felülvizsgálat, főépítész vélemény)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Szada, 2022. október 12.

Rezsabek Tamás s.k.
bizottsági elnök


Utoljára frissítve: 2022 október 12. 23:30