Mff J Mretben

Rendkívüli együttes bizottsági ülés 2022. augusztus 9-én 8.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2022. augusztus 9-én (kedden) 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

1.    Településrendezési eszközök tervezetei (TSZT, HÉSZ, SZT) (93/2022. sz. anyag, Településrendezési eszközök felülvizsgálata, rendelettervezet, Szada településszerkezeti terve, Szada szabályozási terve, tervezett közlekedési hálózat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2.    Javaslat a Képviselő-testület állandó bizottságai személyi összetételének módosítására (94/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3.    Javaslat a Földvár-Várdomb-Berek utca-szakaszokvégleges csapadékvíz-elvezetését biztosító csatornaépítés és árokburkolás terveztetésének és kivitelezésének módjára, várható költségeire, valamint azok költségvetési forrásaira (104/2022.(VII.14.) KT-határozat 2./ pontja szerint) (95/2022. sz. anyag, nyilatkozat, költség összesítő_Földvár utca, költség összesítő_Berek utca, Kisfaludy, Várdombi vízelvezetés kísérőlevél, Ajánlati dokumentáció, Javaslat a Földvár, Várdombi, Berek szakaszok csapadékvíz-elvezetéséről)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Szada, 2022. július 20. 

Székely Beatrix elnök s.k.
Gelle Róbert elnök s.k.
Rezsabek Tamás elnök s.k.


Utoljára frissítve: 2022 augusztus 08. 15:00