Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2022. február 15. 18.20 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)
2022. február 15. napján (kedd) 18.20 órakor kezdődő

rendkívüli nyilvános ülésére (az együttes bizottsági ülés lezárását követően)

TERVEZETT NAPIREND:

1./   A Kulturális Alapítvány Szadáért tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a szadai 969 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú Tájház felújítását célzó pályázatukhoz (Meghívóval együtt közreadott 30/2022. sz. anyag, melléklet 1, melléklet 2, függelék )

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2./   Döntés a TOP-Plusz 1.2.3-21 kódszámú Belterületi közutak fejlesztése és a TOP-Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívásokra támogatási kérelmek benyújtásáról (Meghívóval együtt közreadott 31/2022. sz. anyag)

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

A rendkívüli ülés összehívásának indoka:

az előterjesztett dokumentumok elfogadása mindkét napirend esetében az érintett pályázatok határidőben történő beadásához szükséges

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

 

S z a d a, 2022. február 14.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 február 18. 09:38