Mff J Mretben

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2023. március 2-án, 6.30 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)

2023. március 2. napján (csütörtök) 6.30 órakor kezdődő

rendkívüli nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIREND:

Javaslat a Szada 1045/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, törvény által forgalomképtelen belterületi „kivett helyi közút” értékesítésére – és ezzel összefüggésben a HÉSZ szükség szerinti módosításaira (26/2023. sz. anyag, Telepítési tanulmányterv, Településrendezési szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

A rendkívüli ülés összehívásának indoka:

A kérelem teljesítéséhez szükséges eljárások időigénye miatt a döntés meghozatala nem tűr halasztást.  

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. február 28.

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 február 28. 15:57