Mff J Mretben

Rendkívüli Pénzügyi Bizottsági és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés 2023. augusztus 31-én 7.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2023. augusztus 31-én (csütörtökön) 7:00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pont:

Döntés a 2023.X.1.-2024.IX.30. közötti gázenergia-beszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárás eredményéről (94/2023. sz. anyagszakvélemény)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. augusztus 29.

Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
bizottsági elnökök
 


Utoljára frissítve: 2023 augusztus 29. 15:30