Mff J Mretben

Rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülés 2024. február 21-én 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők! 

A Pénzügyi Bizottság 2024. február 21-én (szerda) 16.00 órakor az SZMSZ. 15. § (4) pontja szerint a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Tervezett napirendi pontok:

1. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról (16/2024. sz. anyagtáblázatokrendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak szabályozásáról szóló 2/2020.(III.1.) rendelet, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 23/2020.(X.30.) rendelet 2024. évi díjtételeinek felülvizsgálatáról (17/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása (18/2024. sz. anyagrendeletmódosítás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről (II. verzió) (19/2024. sz. anyagadósságot keletkeztető ügyletekrendelettervezettáblázatokfüggelék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Szabadi Attila e.v. 2023. II. félévi beszámolója a Szadáról készített műsor-számok időpontjairól, tartalmáról, témáiról (20/2024. sz. anyagbeszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Beszámoló a 2023. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról (21/2024. sz. anyagmelléklet1melléklet2melléklet3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7.  Döntés Szada Csapás utca út- és csapadékvízelvezetés építéséről (27/2024. sz. anyagműszaki leírástervezői költségvetésvállalkozási szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Javaslat intézményvezetői illetmények megállapítására (28/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester


Utoljára frissítve: 2024 február 21. 11:02