Polgrmesteri Hivatal

Szada is tagja lesz a térségi vízgyűjtő pályázati programnak

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 22-én rendes testületi ülést tartott, amelyen döntés született többek között a házasságkötés új díjtételeiről, Szadáért Polgárőr Egyesületnek térítésmentesen biztosított ingatlanhasználatról és egy régiós vízgyűjtő pályázathoz csatlakozásról is.

Img 0373

Változnak a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjtételei

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés többletszolgáltatásokat igényel az Önkormányzattól. A házasságkötések munkaidőn kívüli megtartása miatt az épület nyitvatartásával, működtetésével felmerülő költségek jelentősen növekedtek az elmúlt időszakban. Összehasonlítva a környező települések (Gödöllő, Veresegyház, Erdőkertes, Csomád, Fót) többletszolgáltatási díjmértékeit az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak tekintetében, megállapítható, hogy a szomszédos önkormányzatoknál jóval magasabbak a díjmértékek és jóval egyszerűbbek a díjszabások is, mint Szada esetében.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a az önkormányzati helyi díjak mértékének kötelező rögzítését, a díjak emelésének, új díjak bevezetésének tilalmát 2022. június 30. napjáig írta elő – így tavaly ilyenkor még nem volt mód javaslatot tenni a díjmértékek módosítására. A 17/2020. (IX.4.) önkormányzati rendelet megalkotása óta nem változtak a díjak.

A testület által megalkotott rendelet a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető díjazását a hivatali helyiségben munkaidőn kívül bruttó 20 ezer forintban, a hivatali helyiségen kívül és külső helyszínen pedig bruttó 25.400 forintban állapította meg. Az anyakönyvvezető számára megállapított díjazásnak költségvetési többletkiadási következménye nincs: annak fedezetét ugyanis a házasságkötés lebonyolításáért fizetendő többletszolgáltatás díja fedezi.

Img 0374

Új helyen biztosít térítésmentes használatot az önkormányzat a Szadáért Polgárőr Egyesületnek

Szada Nagyközség Önkormányzata több önkormányzati tulajdonú épületet is bontásra jelölt ki. Ezek közé tartozik a Szada, Rákóczi u. 4. sz. alatti ingatlanon is, amely képviselő-testületi határozat alapján a közrend és a közbiztonság erősítése céljával a Szadáért Polgárőr Egyesület térítésmentes, ideiglenes használatában áll, és az Egyesület bejegyzett székhelye.

Ezzel párhuzamosan a Szadáért Polgárőr Egyesület elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben kezdeményezték az Egyesület jövőbeni működéséhez szükséges másik önkormányzati ingatlan, illetve ingatlanrész kijelölését és térítésmentes használatának biztosítását; az Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy az Egyesület átjegyeztethesse székhelyét az új címre; valamint az Önkormányzat és az Egyesület között fennálló Kétoldalú Megállapodás módosítását, az új címhez igazítva a helyiséghasználat biztosítását.

Az önkormányzat aktuális költségvetési és vagyoni helyzetét megvizsgálva kiderült, hogy jelenleg a legjobb megoldás az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Dózsa György út 90. sz. alatti volt „varroda” ingatlan udvarán álló, zárható irodakonténer térítésmentes használatba adása az Egyesület számára raktározás céljára, biztosítva az irodakonténer mellett egy gépkocsi parkolását is a körbe kerített, kapuval zárt ingatlan területén, illetve az Egyesület havi egyszeri, térítésmentes tárgyalóhelyiség-igényével pedig közvetlenül a Faluház intézményvezetőjéhez fordulhat. A képviselő-testület mindezeket határozatban rögzítette.

Szada is tagja lesz a térségi vízgyűjtő pályázati programnak

A LIFE LOGOS 4 WATERS „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő gazdálkodásért” című projekt keretében pályázati felhívást tett közzé olyan kis léptékű, természetalapú megoldásokat felhasználó, innovatív, vízgyűjtő-szintű projektek szakmai előkészítése érdekében, amelyek a klímaváltozás hatásaihoz való hatékony alkalmazkodás érdekében elősegítik az egy vízfolyás vagy tó vízgyűjtő területén elhelyezkedő olyan települések együttműködését, amelyek közösen szeretnének megoldást találni a vízgazdálkodási problémáikra. A projekt széles partneri együttműködésben valósul meg a Belügyminisztérium koordinálásában, többek között a Klímabarát Települések Szövetsége, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a WWF Magyarország Alapítvány közreműködésével.

A pályázati kiírás feltételként legalább három település együttműködését határozta meg, átfogó célkitűzése pedig a helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítése, a kis léptékű természetes vízmegtartást segítő beruházások vízgyűjtő-szintű használatának ösztönzése és támogatása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

A képviselő-testület határozata alapján Szada Nagyközség Önkormányzat részt kíván venni a LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” című LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében megvalósuló önkormányzati pályázati programban. A képviselő-testület jóváhagyta a Veresegyház Város Önkormányzata, Őrbottyán Város Önkormányzata, Vácrátót Község Önkormányzata és Szada Nagyközség Önkormányzat Konzorciumi Tagok között kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás keretében tervezett szakmai koncepció elkészüljön.

Egyéb döntések

A képviselő-testület rendeletet alkotott a településkép védelméről; a települési környezet védelméről, továbbá a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól, és elfogadta a kizárólag a térképi tartalmában, az eltérő településrészek lehatárolásában módosult Településképi Arculati Kézikönyvet. A képviselő-testület ezek mellett több településrendezési kérdésben és a védőnői feladatellátás átadásáról is döntést hozott.

Mindezek során összesen 12 db határozat és 3 db rendelet született a testületi ülésen.


Utoljára frissítve: 2023 augusztus 14. 10:12