Phzarva2

„Szadáért” kitüntető díjak – Várjuk a javaslatokat!

A korábbi hagyományoknak megfelelően az önkormányzat idén is várja a lakosság, a helyi intézmények, az alapítványok, és az egyesületek javaslatait arról, hogy kit tartanak érdemesnek 2021-ben a „Szadáért” díjakra. Az írásbeli javaslatokat Szada Nagyközség Önkormányzat részére a kommunikacio@szada.hu e-mail címre 2021. március 31-ig várjuk.

„SZADA NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM

Annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével, mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, ami hozzájárul a település tekintélyének gyarapításához. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és Szada Nagyközség címerével ékesített aranygyűrű jár.

„SZADÁÉRT” KITÜNTETŐ EMLÉKPLAKETT

A kitüntető emlékplakett egyéni kategória díját kaphatja az a személy, aki hosszabb időtartamú (5-10 év) tevékenységével növelte a település hírnevét, illetve, aki a településért, a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett.

A kitüntető emlékplakett közösségi kategória díját kaphatja az a közösség, amely több éves tevékenységével, 5-10 éven keresztül növelte a település hírnevét, illetve, amely a településért, a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett.

„SZADÁÉRT” SZÉKELY BERTALAN EMLÉKÉREM

Egyéni kategória – az kaphatja, aki az elmúlt évek, évtizedek során Szada kultúrájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti festőnk kultuszáért sokat tett és dolgozott, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott.

Közösségi kategória díját kaphatja az a közösség, amely az elmúlt évek, évtizedek során Szada kultúrájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti festőnk kultuszáért sokat tett és dolgozott, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott.

Egyéni kategóriában a kitüntetett személy 50.000 forintot, egy emlékplakettet, egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap. Közösségi kategóriában a kitüntetett közösség 100.000 forintot, egy emlékplakettet, a közösség minden tagja egy-egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap.

„SZADÁÉRT” ELISMERŐ OKLEVÉL KITŰZŐVEL KITÜNTETÉS

Egyéni díjat kaphat az a személy, aki a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett több (2-3) éven át oly módon, hogy a község fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott.

Közösségi kategória díját kaphatja az a közösség, amely több éves (2-3 éves) tevékenységével éveken át a falu közösségéért, környezetének megóvásáért, szépítéséért kiemelkedő eredményességgel önzetlen munkát fejtettek ki és ezzel a község polgárai előtt követendő példával szolgáltak.

Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület dönt a beérkezett javaslatok alapján. Kitüntetési javaslatot tehet magánszemély vagy szervezet. Az írásbeli javaslatokat rövid indokolással, a kitüntetésre, elismerésre javasolt személy vagy csoport pontos nevének feltüntetésével, tevékenységének ismertetésével, és a javasolt személy vagy csoport elérhetőségével lehet benyújtani Szada Nagyközség Önkormányzat részére a kommunikacio@szada.hu e-mail címre 2021. március 31-ig. A díjakat a Székely Bertalan Napon adják át.


Utoljára frissítve: 2021 február 26. 08:21