Polgrmesteri Hivatal

Tájékoztató a házhoz menő rendszerű lomtalanítás idei tudnivalóiról

Szadán a lomtalanítás várhatóan 2021. április 12. - 2021. május 22. között lesz, azonban a szolgáltatás igénybevételét március 22. - április 23. között jelezni kell.                                                           

Szadán 2020. november elsejétől a hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el. A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végzik a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-ben négy ütemben végzik a települések lomtalanítását.

Az igénybejelentés feltételei:

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. Fontos!
Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó "lomtalanítási igények leadása" időpontjában adható le.

Ettől eltérő igénybejelentést a szolgáltató nem fogad el!

Lomtalantsi Rend

Az igénybejelentés történhet:

- a honlapon ( www.zoldhid.hu ) megtalálható űrlap kitöltésével
- személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)
- a honlapról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail címre kell megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)

Lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása.
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját.
3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. A társaság dolgozói maximum 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről.
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján).
5. Az ügyfél aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés beérkezését követően az erőforráshoz igazított, optimális begyűjtési terv készül, majd visszajeleznek a megadott elérhetőségek valamelyikén. A visszaigazolt napon a társaság kollégái a bejelentő által megjelölt címen fognak jelentkezni.

Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a Közszolgáltató részére a lomhulladékokat.

Lomnak minősül a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

·        bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban
·        egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben
·        szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű
·        műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok
·        KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

·        vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
·        zöldhulladék
·        szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
·        veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor)
·        hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
·        inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap)
·        nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
·       elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján)

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja. Amennyiben közös költségbe van építve a díjfizetés, úgy a társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon. Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

A társasházi igénybejelentéseket 2 részre lehet kategorizálni.
- Közös költségbe épített hulladékszállítási díjfizetés
- Egyéni, lakásonként történő díjfizetés

Mindkét esetben igénybejelentő kitöltésével lehet jelentkezni a lomtalanításra! Fontos, hogy elsődlegesen fel kell mérni az igényeket, mert az fogja meghatározni a lomtalanítás menetét. Kizárólag olyan személy illetve társasház igényelhet lomtalanítást, akinek nincs díjhátraléka. Ezért fontos, hogy felhasználói azonosító szerepeljen minden igénybejelentésnél, hiszen csak ez alapján ellenőrizhető a díjfizetés.  

Közös költségbe építve:
A társasház Közös Képviselője tudja bejelenteni az igényt. Díjfizetés hátralék esetén kizárólag csak a Közös Képviselő intézkedhet. Az igényeket fel kell mérni (nagyságrendileg mennyi lakást mennyi m3-ben érint). A felmérés eredményét jelezni kell a közszolgáltató felé, aki meghatározza a szükséges kapacitást. Gyakorlatban azt jelenti, hogy pár lakás esetén (max.10 lakás) tömörítős gyűjtőautó megy ki a címre egy előre leegyeztetett időpontban. Amennyiben több háztartást érint, úgy nagyméretű konténer kerül kihelyezésre szintén egy előre megadott időpontban.

Egyéni, lakásonkénti díjfizetés:
Közös Képviselő segítségét abban kérjük, hogy a társasházban élők számára csak információt adjon át a lomtalanítás lehetőségéről. A lakóknak fontos átadni, hogy pontosan, a lépcsőház egyértelmű megjelölésével adják be egyénileg a jelentkezést! Díjhátralék esetén értesítést küldünk az érintett személynek, aki bejelenti az igényt.

Társasházi lomtalanítási igényt a Közös Képviselő nyújthat be társaságunk felé. Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges! A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

 


Utoljára frissítve: 2021 február 01. 11:12