Mff J Mretben

Tájékoztató az iskolai étkezéssel kapcsolatos változásokról

A Magyar Kormány döntése értelmében 2022. június 30-án megszűnik az járványügyi veszélyhelyzet, ez pedig több változást is hoz az iskolai étkezéssel kapcsolatban. 

A legfőbb változások 2022. július 1-től:

- Az iskolai étkezési térítési díjak emelkednek a Szada Nagyközség Önkormányzat 34/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete szerint.

- Az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt azok a gyermekek is étkezhettek, akiknek fizetési elmaradásuk volt – ez a lehetőség július 1-től megszűnik.

- Akiknek az előző tanévekből fennálló tartozásuk van, a tartozás rendezéséig nem vehetik igénybe az étkezést a szeptember 1-én kezdődő tanévben. Anyagi nehézségek miatt, a szülő írásbeli kérelmére, részletfizetési kedvezményt tud biztosítani a Szadai Gyermekélelmezési Szociális Étkeztetési Konyha a tartozás rendezésére.

- A 2022-23-as tanévre vonatkozó étkezési igényeket az étkezési típusok és kedvezmények megjelölésével mindenkinek írásban kell jelezni 2022. július 30-ig e-mailben (maria.balogh@szada.hu). Amennyiben ez nem történik meg, 2022. szeptember 1-től a gyermek nem tudja igénybe venni az étkezést.

- A 2022-23-as tanévre vonatkozó étkezési térítési díjakat tartalmazó számlákat minden hónapban a tárgyhót megelőző hónap elején fogjuk elkészíteni és megküldeni. A gyermekek csak abban az esetben vehetik igénybe az étkezést, ha a térítési díj befizetése határidőre megtörtént.

- A 2022. szeptemberi számlát, augusztus elején fogjuk kiállítani és megküldeni, amit a feltüntetett fizetési határidőig kell megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a gyermek nem tudja igénybe venni az étkezést.

- A befizetés tényét az ebédlőbe lépéskor minden gyermeknél ellenőrizni fogjuk.

- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Multischool rendszerben a szülőknek lehetőségük van a gyermekük étkezéssel kapcsolatos ügyeit intézni (számlák rendezése, lemondások kezelése, egyenleg lekérdezés stb.).

- Az étkezéseket lemondani csak a Multischool rendszerben vagy e-mailben (maria.balogh@szada.hu) lehet az előző munkanap 12.00 óráig. Az ettől eltérő lemondásokat nem áll módunkban elfogadni. A lemondásokat a számlázó program kezeli és a következő számlákban íródnak jóvá. A tanév végén az utolsó számlát május elején állítjuk ki, így a jóvá nem írt lemondások miatti túlfizetéseket visszafizetjük.

Információ a +36 70 199 95 72-e telefonszámon, illetve a maria.balogh@szada.hu címen Balogh Máriától kérhető.

Hegedüs András
intézményvezető
Szadai Gyermekélelmezési Szociális Étkeztetési Konyha


Utoljára frissítve: 2022 június 20. 15:44