Mff J Mretben

Tévhitek és tények: ki mit intéz?

A Szadai Polgármesteri Hivatal számos félreértést, valamint a lakosság részéről felmerülő tévhitet tapasztal napi munkája során. Most induló sorozatunkban ezekből mutatunk be néhányat, így segítve a szadai lakosok hatékonyabb és gyorsabb ügyintézését.

Jegyző vs. közjegyző

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt, figyel a hivatal törvényes működésére. Ezenkívül segíti a képviselő-testület munkáját, részt vesz a testületi üléseken, mindezt tanácskozási joggal teszi. Jogi kérdésekben felvilágosítást ad a képviselők részére. Fontos hatósági és törvényességi felügyeleti jogköre is van. Emellett hatósági jogkörben a jegyző bizony bírságolhat is.

A közjegyző ehhez képest gyakorlatilag egy jogi szolgáltatást nyújtó személy, aki – ellentétben az ügyvédekkel – senkit nem képvisel jogvitákban. Semmi köze az önkormányzatokhoz és nincsenek hatósági feladatai. A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében az érintett feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.

A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, de előfordul, hogy pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadásra. Ezenkívül segíti a feleket jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

Közjegyző előtt tehetünk végrendeletet, kérhetjük annak megőrzését, hitelesíthetjük nyilatkozatainkat, szerződéseinket. Rendkívül fontos a közjegyző szerepe a hagyatéki eljárásban, ugyanis lefolytatja a hagyatéki eljárást, tárgyalást tart, és átadja a hagyatékot az örökösöknek.

A közjegyző és a jegyző fontos szerepet játszik abban, hogy a jogviták bíróság nélkül megoldódjanak, és az emberek jogaikat, kötelességeiket megismerjék. Emellett a jegyzőnek még abban is szerepe lehet, hogy a jogkövető magatartásra rászorítson bennünket…

2023 04 2111 Szada 08 Old 02

Kizárólag írásban

A műszaki osztályhoz napi szinten számtalan megkeresés érkezik többek között eltervezett telekvásárlással, illetve a telkek beépíthetőségével és övezeti besorolásával kapcsolatban. Általánosságban közölhető, hogy hasonló építési ügyekben a felmerülő kérdéseket kizárólag írásban (nem Facebookon keresztül, hanem e-mailben!) célszerű feltenni, hiszen az osztály munkatársai telefonon nem tudnak korrekt és átfogó tájékoztatást adni a HÉSZ-OTÉK és egyéb helyi szabályok megismerése nélkül.

Amennyiben az ügyfél telekmegosztással kapcsolatosan szeretne tájékoztatást kapni, először mindenképpen földmérőt kell felkeresnie a telekalakítás szabályai miatt, mert Szada Nagyközség Önkormányzata már nem illetékes szakhatósági kérdésekben sem.  

Az utak állapotával, közvilágítási hibával kapcsolatban is írásban szükséges a megkereséseket megtenni. A műszaki osztály e-mail elérhetősége: muszak2@szada.hu.  


Utoljára frissítve: 2023 június 19. 09:23