Mff J Mretben

Új üzemeltető, új temetőkoncepció

A nagyközségi temető látogatói hamarosan élvezhetik a kényelmes és modern szolgáltatásokat, mivel az önkormányzat új fejlesztési irányokat szavazott meg a szadai sírkert korszerűsítése és fejlesztése érdekében.

2023 05 2111 Szada 08 Old

A temetők gyakran olyan helyek, amelyekre csak a hozzátartozók búcsúztatásakor figyelünk, és aztán elfeledkezünk róluk. Nem kivétel ezalól a szadai sírkert sem. Azonban egy átfogó koncepció megvalósítása lehetővé teszi, hogy ne csak az elhunytak nyughelyeit biztosítsa, hanem kellemes, parkszerű környezetté is váljon. A legújabb fejlesztési projekt kiváló kezdeményezés erre az új megközelítésre, amelynek célja a temető környezetének felfrissítése és a nagyközség kulturális örökségének megőrzése.            

A fejlesztési javaslatok a temetőt látogatók visszajelzései, szokásaik megfigyelése és az új üzemeltető, a Szada Nova Nonprofit Kft. tervei alapján születtek. Az önkormányzat képviselő-testülete április 27-i ülésén elfogadta a javaslatokat, ezzel elindulhat a tervezési folyamat a temető újragondolására (a fejlesztési koncepció a szada.hu oldalon is megtekinthető).

Az új tervek között szerepel egy Mindenki keresztje elnevezésű új kegyeleti hely kialakítása a sírkert központi részén, a ravatalozó épülete és a főbejárat közötti 5. parcella szélén, amely lehetővé teszi a hozzátartozók számára, hogy a távol nyugvó halottjaikért imát mondjanak, gyertyát gyújtsanak, valamint itt egy olyan teret kívánunk kialakítani, ahol az emberek megpihenhetnek és elcsendesedhetnek.

Az 5. parcellát érintő terv továbbá ezen kívül egy urnasíroknak teret adó új parcella kialakítása, ami az előzetes felmérések alapján nagyon sikeres és hiánypótló fejlesztési ötlet. Napjainkban egyre népszerűbb temetkezési forma az urnás temetés, azonban a nemrégiben elkészült urnafalunk nem szolgálja ki a hozzátartozóknak azt az igényét, hogy kegyeleti tárgyakkal, virágokkal emlékezzenek szeretteikre. Nekik szeretnénk teret adni ezzel az új parcellával arra, hogy kedvük szerint emlékezhessenek családtagjaikra virágok ültetésével, kegyeleti tárgyak, koszorúk kihelyezésével.

Az új tervek emellett a temető környezetének zöldítésére is kiterjednek az öko­temetések engedélyezhetőségének vizsgálatával és annak kidolgozásával, mindez lehetővé teszi majd az elhunytak emléke előtti tisztelgést, miközben a környezetet is megóvjuk.

A koncepció magában foglalja a sírkert még szabad területeinek újrafelosztását és korszerűbb technológiák alkalmazását. Így került a fejlesztési javaslatok közé egy szóró­parcella kialakítása is. A környék temetőiben egyelőre nem jellemzők a szórásos szertartások, ezért ez hiánypótló megoldás lenne a térségben. Ezt a 10. parcella parkjában tervezzük kialakítani.

Az új területfelosztás elgondolása során fontos szempont volt, hogy az elhunytak hozzátartozói számára biztosított szolgáltatások minél szélesebb körűek legyenek a meglévő területek bővítése nélkül. Terveink szerint a temetőben kialakított parkrészeket új fák és virágok beültetésével szépítjük, az utak mellé pedig árnyékot adó fasorok telepítését tervezzük. A zöldfelület-kezeléssel, parkosítással összefüggő tervek megvalósítását már idén szeretnénk elkezdeni.

A projekt jelentős előrelépés lesz a temetői infrastruktúra fejlesztésében, a temető szépítésében. A fejlesztések javítják majd a sírkertben történő látogatások élményét, miközben tiszteletben tartják az elhunytak emlékét és a hozzátartozók érzelmeit.

A temetőfejlesztési projekt tervezett befejezési ideje a tervezési folyamat lezárását követően és a finanszírozhatóság vizsgálata után várható. Reméljük, hogy az új létesítmények és szolgáltatások növelik majd a temető hasznos élettartamát új területek bevonása nélkül, és a temető látogatóinak pozitív benyomását.

A fejlesztés és újragondolás lehetővé teszi a kulturális örökségünk megőrzését és az elhunytak előtti méltó tisztelgést. Az új koncepció megvalósulása nemcsak a helyi közösséget szolgálja, hanem inspirá­ciót nyújt mások számára is, hogy a sírkerteket ne csak a temetéskor, hanem az év többi részében is látogassák.

Szívós-Novák Ágnes, Szada Nova Nonprofit Kft.


Utoljára frissítve: 2023 május 18. 10:23