Mff J Mretben

Vis maior jellegű károk helyreállítására pályázik az önkormányzat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. július 13-án rendes testületi ülést tartott, amelyen döntés született többek között arról, hogy a június eleji nagymértékű esőzés okozta károk helyreállítására Szada Nagyközség Önkormányzata a Vis maior pályázat keretére támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

Img 0541

Döntés pályázat vis maior keretre történő benyújtásáról

A 2023. június 8. napján történt nagymértékű esőzés kárt tett több önkormányzati tulajdonú közterületi út megnevezésű ingatlanban. A károk helyreállítására Szada Nagyközség Önkormányzata a Vis maior pályázat keretére szóló támogatási igényt jelentett be a Belügyminisztériumnak. A bejelentés követően megtartott helyszíni vizsgálat alkalmával a Kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői megállapították a vis maior esemény bekövetkezésének tényét és a károsodott útszakaszok érintettségét, amely szerint a bejelentés jogos.

Az igazolt káresemény helyszínei:

1. Nyárfa utca – 3188 hrsz.
2. Korizmics utca – 2892 hrsz.
3. Korizmics utca - Ősz utca csatlakozás- 2903 hrsz.
4. Aranyhegyi utca – 2891 hrsz.
5. Tábornok utca – 4350 hrsz., 2291 hrsz.
6. Nyár utca - 2794 hrsz.
7. Csapás utca – 4589 hrsz
8. Boncsok utca – Csapás utca sarok - 3983 hrsz.
9. Margita utca - 4137 hrsz
10. Szóló virág utca – 3621 hrsz.
11. Szánkó utca - 3465 hrsz.
12. Lejtő utca – 3474 hrsz.
13. Zalagyöngye – 3437 hrsz.
14.Csatári utca – 3622 hrsz.
15. Kisfaludi köz - 3626/11 hrsz.
16 . Hajagos utca - 3629/9 hrsz.
17. Varga út – 924 hrsz.
18., Várdombi utca - 4488 hrsz.
19. Arany János utca - 858, 3623, 3354 hrsz.
20. Szélső utca – 3294 hrsz.

A helyreállítási munkák és védekezési költségek becsült összege 5.317.554 forint, amelyből a saját forrás 531.756, a Vis maior támogatási igény pedig 4.785.798 forintot tesz ki.

Img 0544

Növekszik a gyermekorvos rendelési ideje

Dr. Balázs Regina házi gyermekorvos 2023. június 13-án elektronikus levélben a feladat-ellátási szerződése rendelési időre vonatkozó pontjának módosítását, a rendelési idejének megváltoztatását kezdeményezte. A rendelési időt heti 15 óráról 20 órára szeretné emelni, és 2023. augusztus 1-i hatállyal kérte a feladat-ellátási szerződés módosítását. Kérelmének helyet adva, Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Balázs Regina házi gyermekorvos 2019. december 4-én kötött feladat-ellátási szerződés rendelési idő emelésére vonatkozó módosítását 2023. augusztus 1-től az alábbiak szerint fogadta el:

Rendelési idő
Hétfő 9:00-13:00
Kedd 8:30-14:00
Szerda 8:30-13:00
Csütörtök 8:00-11:00
Péntek 9:00-12:00

Értékesítené az önkormányzat a Szada 093/17 és 4307/3 hrsz.-ú ingatlanokat

A BioTech USA Kft. kezdeményezte Hivatalunknál az önkormányzati tulajdonban lévő Szada belterület 4307/10 hrsz.-ú, 349 m2 nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan, és a Szada 093/17 hrsz-ú, 2292 m2 nagyságú „kivett udvar” megnevezésű ingatlan megvásárlását.

Mivel a Szada 093/17 hrsz „korlátozottan forgalomképes, helyi döntés alapján”, a 4307/10 hrsz pedig „forgalomképtelen törvény alapján” besorolással szerepelt az Önkormányzat vagyontárgyai között, Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szada 093/17 hrsz-ú „kivett udvar” művelési ágát módosítani kívánja „kivett beépítetlen terület” művelési ágúra, egyidejűleg a HÉSZ szerint szabályozási vonallal érintett Szada 099 és 093/86 hrsz-ú utakat érintő telekalakítási eljárást is megindítva.

A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy intézkedjen az átminősítési- és egyéb vonatkozó eljárásról, rendelje meg az Önkormányzat településrendezési eszközei (HÉSZ és SZT) módosításához szükséges tervezői munkát, kezdeményezzen telekalakítási eljárást a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályánál, amely eljárásban a Szada 099 hrsz-t 3 részre a Szada 093/86 hrsz-t 2 részre kell osztani, valamint az utak átminősítéséhez szükséges hatósági eljárást indítsa meg a Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési és Útügyi Osztályánál, és az esetlegesen érintett további szakhatóságoknál, majd az ehhez szükséges Hatósági Igazolás birtokában kezdeményezze az átminősítés ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését, tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket. Minezeket követően terjesszen elő javaslatot az Önkormányzat vagyonáról szóló 31/2021.(XII.16) rendelet vonatkozó mellékleteinek olyan tartalmú módosítására, hogy az átminősített ingatlanok kikerüljenek a forgalomképtelen vagyoni körből, és értékesíthetővé váljanak. Az ingatlan független értékbecslővel megállapított értéke ismeretében terjesszen elő majd javaslatot az ingatlan értékesíthetőségére a Képviselő-testület soros ülésére.

Img 0535

Elfogadott beszámolók

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Veresegyházi Rendőrőrs, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Szadáért Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóit; a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. júliustól 2023. júniusig terjedő évben végzett lapkiadói tevékenységéről szóló beszámolóját és a Régió Plusz Tv-t működtető Szabadi Attila egyéni vállalkozó 2023. I. félévi média megjelenésekről szóló beszámolóját tudomásul vette és elfogadta. Ezek mellett alapító tagként elfogadták a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022. évi beszámolóját is.

A nyári ülésszünet előtti utolsó testületi ülésen összesen 14 db határozat született.

Az augusztus 31-ig tartó nyári szünetet követően a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére szeptember 28.-án kerül majd sor.

Mindenkinek jó nyaralást, megérdemelt pihenést kívánunk!


Utoljára frissítve: 2023 július 13. 18:01