Polgrmesteri Hivatal

A képviselő-testület elfogadta Szada új Helyi Építési Szabályzatát

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 15-én rendkívüli testületi ülést tartott, amelynek legfontosabb napirendje a település új Helyi Építési Szabályzatának elfogadása volt.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete még 2018-ban döntött Szada Nagyközség településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a szabályzat mellékletét képező szabályozási terv) kidolgoztatásáról, és felhatalmazta akkor a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök kidolgozására irányuló eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet  figyelembevételével teljes eljárás keretében kezdje meg és folytassa le.

Ennek megfelelően a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. elkészítette Szada teljes közigazgatási területére a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a szabályozási tervet. Az elkészült terveket alátámasztó munkarészekkel együtt megküldte az Önkormányzat részére. Következő lépésként a véleményezési dokumentációt a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017.(VII.19.) önkormányzati rendelet és kormányrendelet előírásai alapján véleményezésre megkapták a partnerek, az államigazgatási szervek, valamint a szomszédos önkormányzatok.

A partnerségi egyeztetési eljárás lezárását követően a véleményezési eljárás során beérkezett véleményekről a TT1 Kft. és a főépítész szakmai választ fogalmazott meg, mely válaszokat a Képviselő-testület elfogadta. Ezzel lezárult a teljes eljárás véleményezési szakasza. Az elfogadást követően az irányadó kormányrendelet előírásai szerint a főépítész továbbította a véleményezési szakasz alapján javított tervezetet az illetékes állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal felé végső szakmai vélemény megkérése céljából. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a 2022. december 13-án kelt levelében végső szakmai véleményét megadta. A TT1 Kft. az állami főépítész záró szakmai véleménye alapján javította az anyagot.

A településrendezési eszközök elfogadása során Szada Nagyközség Képviselő-testülete első határozatával a Településfejlesztési Koncepciót, majd egy újabb határozattal a Településszerkezeti tervet hagyta jóvá, majd rendelettel állapította meg a Helyi Építési Szabályzatot, az annak mellékletét képező Szabályozási tervvel együtt.

Az elfogadott dokumentumok:

Szada Szabályozási Terve – A Szelvény

Szada Szabályozási Terve – B Szelvény

Szada Településszerkezeti terve


Utoljára frissítve: 2022 december 21. 09:42