Polgrmesteri Hivatal

A polgármester által a képviselő-testület származékos jogkörében hozott áprilisi döntésekkel kapcsolatos előterjesztések

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét.

Pintér Lajos, Szada nagyközség polgármestere a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve a felkínált lehetőséggel, az áprilisi határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, amelyek megtárgyalását bizottsági- és képviselő-testületi ülések hiányában online platformokra terelte. Az április napirendi pontokról ennek megfelelően online értekezlet keretében alakítanak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve a polgármester hozza meg a végső döntést.

Előterjesztések:

Az Önkormányzat 2021. évi útprogramja keretében megvalósítani kívánt Vadvirág, Szőlőhegyi, Gesztenyefa és Ezredes utcák felújítása és korszerűsítése útépítési beruházással kapcsolatos műszaki tervdokumentáció elkészíttetésére vonatkozó feladat átadása a Szada Nova Nonprofit Kft. részére (42./2021. anyag)

Döntés a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola tanteremfejlesztése kapcsán a Szada belterület 4423/2 helyrajzi számú, Szada Berek utcát érintő beruházás megvalósulását elősegítő közműellátottság kiépítésére adott ajánlatok elfogadásáról (43./2021. anyag)

Döntés a helyi építési szabályzat módosítására irányuló egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról, egyben a végső szakmai véleményezés kezdeményezéséről (44./2021. anyag)


Utoljára frissítve: 2021 április 27. 08:21

2022 Szent Istvan Napi Mulatsag Plakat A3