Polgrmesteri Hivatal

A polgármester által a képviselő-testület származékos jogkörében hozott februári döntésekkel kapcsolatos előterjesztések

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét.

Pintér Lajos, Szada nagyközség polgármestere a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve a felkínált lehetőséggel, a februári határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, amelyek megtárgyalását bizottsági- és képviselő-testületi ülések hiányában online platformokra terelte. A februári napirendi pontokról ennek megfelelően online értekezlet keretében alakítanak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve a polgármester hozza meg a végső döntést.

Előterjesztések:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (16/2021. anyag)

A polgármester 2021. évi szabadságolási tervének jóváhagyása (17/2021. anyag; ütemterv, nyilvántartás)

Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának időszaki felülvizsgálata, valamint beszámoló a Szociálpolitikai Kerekasztal 2020. évi tevékenységéről (18/2021. anyag, jegyzőkönyv, koncepció)

Az Önkormányzat 2021. évi Közfoglalkoztatási Terve (19/2021. anyag)

2020. évben részben lakossági útépítési érdekeltségi hozzájárulásból megvalósuló önkormányzati útépítések tekintetében hozott önkormányzati döntés módosítása, valamint a Hajnal és Dombos utca építésével kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezés (20/2021. anyag, Boncsoki út_műszaki tartalom, rendelet módosítás)

Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről (21/2021. anyag)

Az iSpace Consulting Kft. FUTURE HOMES projekttel kapcsolatos támogatás iránti kérelmének elbírálása (22/2021. anyag, projekt koncepció, támogatói nyilatkozat)

A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázati eljárásban beérkezett pályázat elbírálása (23/2021. anyag, meghallgatási_jkv)

Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása (24/2021. anyag, költségvetési rendelet)

A 2020. évben pénzügyi támogatásban részesített szervezetek (civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak) önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (25/2021. anyag)

Az önkormányzati és hivatali (közterület-felügyeleti) feladatellátást szolgáló gépjárművek beszerzése zárt végű lízing keretében (26/2021. anyag)


Utoljára frissítve: 2021 február 09. 13:58

2022 Szent Istvan Napi Mulatsag Plakat A3