Polgrmesteri Hivatal

A polgármester által a képviselő-testület származékos jogkörében hozott márciusi döntésekkel kapcsolatos előterjesztések

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét.

Pintér Lajos, Szada nagyközség polgármestere a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve a felkínált lehetőséggel, a márciusi határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, amelyek megtárgyalását bizottsági- és képviselő-testületi ülések hiányában online platformokra terelte. A márciusi napirendi pontokról ennek megfelelően online értekezlet keretében alakítanak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve a polgármester hozza meg a végső döntést.

Előterjesztések:

Döntés a Szada külterület 093/50 helyrajzi számú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a helyi építési szabályzat módosítására irányuló tárgyalásos eljárás megindításáról (27/2021. anyag)

A Szada belterület Lf jelű falusias lakóterületet és Lke jelű kertvárosi lakóövezetet érintő változtatási tilalom elrendeléséről (28/2021. anyag)

Döntés a helyi építési szabályzat módosítására irányuló egyszerűsített eljárás megindításáról (29/2021. anyag)

Döntés a Szada bel- és külterület Lf jelű falusias lakóterületbe és az Lke jelű kertvárosi lakóövezetbe tartozó ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről, valamint a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (30/2021. anyag)

Döntés a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2021” tárgyú pályázaton indulásról, valamint saját forrás biztosításáról (31/2021. anyag)

A Piac épület nyitott homlokzatainak lezárása vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása (32/2021. anyag)

A részben lakossági útépítési érdekeltségi hozzájárulásból megvalósítani kívánt Erdő, Panoráma és Boncsoki utca útépítése tekintetében hozott önkormányzati döntés módosítása, valamint az ahhoz szükséges többletforrás biztosítása (33/2021. anyag)

Önkormányzati vélemény a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatban (34/2021. anyag)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (35/2021. anyag)

Döntés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány által fenntartott Felhőcske I. és II. Családi Bölcsődével kötendő feladat-ellátási szerződésről (36/2021. anyag)

A civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálása (37/2021. anyag)

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása (38/2021. anyag)

Döntés a 2021/2022. nevelési év óvodai zárva tartás időpontjainak meghatározása, az óvodai felvételi körzethatár megállapítása, valamint az óvodai beiratkozás időpontjának elfogadása tárgyában (39/2021. anyag)

Döntés Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról (40/2021. anyag)

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázati eljárásban beérkezett pályázat elbírálása (Z/41/2021.)


Utoljára frissítve: 2021 április 01. 14:01

2022 Szent Istvan Napi Mulatsag Plakat A3