Polgrmesteri Hivatal

A vízelvezető árkok, átereszek tisztítása az állampolgárok feladata is

A csapadékos időjárást követően több településen gondot okoz, vagy gondot okozhat a megnövekedett belvíz, összegyülemlett esővíz. A nagyobb vízkárok megelőzése érdekében különös gondot kell fordítani vízelvezető   árkok, átereszek meglétére, tisztítására, karbantartására.

A talaj vízbefogadó képessége egyre inkább csökken, a belvízgondok elkerülése érdekében nagyon fontos a vízelvezetők karbantartása, tisztítása. A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú, és az állampolgárok feladata is.

Csatorna

A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, ezért a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kéri, hogy a lakosok biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető árkokban a szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. A települések árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelet 33.§(1)  bekezdésében foglaltak  szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az  ingatlanáról a közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen.


Utoljára frissítve: 2022 április 29. 13:15