Polgrmesteri Hivatal

Átadták a 2023-as „Szadáért” díjakat

A Székely Bertalan-nap keretében a Székely-kertben adta Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere és a képviselő-testület tagjai az idei kitüntetéseket 2023. május 7-én.

9826

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete díjat alapított azon cél által vezérelve, hogy méltó elismerésben részesíthesse azokat a személyeket, közösségeket, akik

- Szada gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak;
- egész életművükkel, vagy kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet, a sport ügyét, hozzájárulva a nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez;
- Szada kultúrájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti festőnk kultuszáért sokat tettek, dolgoztak és hagyományainak ápolásáért maradandót alkottak az elmúlt évtizedek során.

A település önkormányzata idén is lakosság javaslatai alapján ítélte oda az elismeréseket a Székely Bertalan Napon a Székely-kertben megtartott ünnepségen 2023. május 7-én.

9852

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szada Nagyközség Díszpolgára” címet adományozta Galambos Gábornénak, a Kulturális Alapítvány Szadáért kuratóriumának elnökének.

Galambos Gáborné az 1990-ben Cziberéné Szító Mária által létrehozott Kulturális Alapítvány Szadáért kuratóriumának ügyvezető titkára, majd 5 éve a kuratórium elnöke. Az Alapítvány fontos szerepet játszik a település kulturális életében, működteti a Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Tájházat. Galambos Gáborné Ilonka évtizedek óta több területen dolgozik a szadai néphagyományok kutatásán, megőrzésén és továbbadásán. Mindezt önzetlenül, belső indíttatásból, Szada iránti elkötelezettségéből végzi. Novák Lászlóné halála után a Szadai Tájház vezetése is feladata lett. Ezt az időszakot érintette a kulturális feladatokon túl egy komoly felújítás lebonyolítása is. Mindezeket ugyanúgy térítés nélkül látta el, mint az eltelt 30 évben minden más közéleti tevékenyégét. A Szadai Református Gyülekezetnek is aktív, odaadó, építő tagja, aki szívén viseli a református közösség sorsát. Egy ideig presbiter is volt, nagyon sokat tett a gyülekezet történetének felkutatásában, a rendezvények szervezésében. Értékes és hasznos tevékenységeinek megbecsülése a díszpolgári cím.

9832

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” kitüntető emlékplakett kitüntetésben részesítette Dr. Csokonai-Illés Sándor irodalomtörténészt, Babits-kutatót és a szadai helyi értékek kutatóját.

Dr. Csokonai-Illés Sándor egyetemi évei alatt és pályája kezdetén munkája mellett 10 évig volt Szada könyvtárosa, majd ezt követően is folyamatosan részt vett a falu kulturális életében. A helyi értékek kutatásában annak elindulásától részt vett. Neki köszönhető a településrészek, dűlők, dombok és vizek neveinek felkutatása, azok átfogó feldolgozása, történeteinek feljegyzése. Munkája a Szada kincsei sorozat részeként 2018-ban jelent meg „A település helynevei” címen. Évtizedeken át a szadai népi tárgyak, eszközök gyűjtését és megőrzését fontos feladatának tekintette. Szada lakossága nagy érdeklődéssel várja az édesanyja visszaemlékezéseire épülő, múlt század első felét jellemző szadai történéseket elmesélő könyvét!

9834

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” kitüntető emlékplakett kitüntetésben részesítette a Szadai Nyugdíjas Klubot.

A lassan 30 éve működő Szadai Nyugdíjasklub folyamatosan aktív résztvevője a település életének. A klubtagok rendíthetetlen lelkesedéssel kapcsolódnak be az összes szadai rendezvénybe. Találkozhatunk velük családi napokon, farsangokon, sportrendezvényeken, valamint egyházi rendezvényeken és nemzeti ünnepeken egyaránt, de rendszeresen csatlakoznak civil kezdeményezésekhez is. Aktívan részt vesznek a szomszéd települések rendezvényein is, ezzel is öregbítve a klub és természetesen Szada hírnevét is. Köszönjük nekik egész éves aktív munkájukat!

9837

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Bátoriné Zsiga Kornéliát.

A most nyugdíjba vonuló Bátoriné Zsiga Kornélia 2014. augusztus 15-e óta tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Munkásságának csak egy része köti őt a település gyermekeihez, de az itt töltött idő alatt kiemelkedő hivatástudat és gyermekszeretet jellemezte. Óvodapedagógusi munkáját precízen, pontosan és megbízhatóan végezte, példát adva a fiatalabb kollégáinak. Kiegyensúlyozott, derűs egyéniség. Következetessége és elfogadása biztonságérzetet adott a csoportjaiba járóknak. Szívesen bekapcsolódott mindazon rendezvények megszervezésébe, és kivitelezésébe, melyek az óvodás gyermekeknek élményt biztosítottak. Nagy hangsúlyt helyezett a gyermekek nevelésében a nemzeti ünnepek, és a szadai néphagyományok méltó megünneplésére is. Munkája során végig fontosnak tartotta az óvodai közösség összetartozásának, csapatszellemének erősítését, az esetleges konfliktusok megbeszélését. Mindig szem előtt tartotta az óvoda jó hírnevének megőrzését.

9839

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Czene Zsoltnét.

Czene Zsoltné tíz éve, 2013. szeptember 1-e óta tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Erzsike Szadán él, sokan ismerik emberként és szülőként is, hiszen gyermekei is itt nőttek fel. Eddigi pályafutása alatt mindvégig odaadó munka és kiemelkedő gyermekszeretet jellemezte. Erzsike dajkaként kezdett dolgozni az intézményben, majd 2018.szeptember 1-től lett pedagógiai asszisztens. Kiemelkedő munkabírása és alkalmazkodó képessége tette lehetővé, hogy a munkájával járó folyamatos változásokat, a három csoport gyermeki személyiségeit és a pedagógus kollégák igényeit szinte konfliktus nélkül tudta és tudja kezelni. Szeretetre méltó, megfelelni akaró embert ismerhettünk meg benne, aki a napi feladatait kiegyensúlyozottan és odafigyelően végzi. Dajkai munkáját precízen, pontosan és megbízhatóan végezte. Pedagógiai asszisztensként is ezek jellemzik. Szívesen bekapcsolódik a rendezvények kivitelezésébe akár csoport, akár intézményi szintű feladatokról, vagy a települési ünnepségeken való részvételről legyen szó. Munkája során az óvodai közösség aktív tagja, szem előtt tartja az óvoda jó hírnevének megőrzését.

9841

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Magyar Zoltánnét.

A most nyugdíjba vonuló Magyar Zoltánné 2004. szeptember 23-a óta tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Ica néni szadai lakos, hiszen házasságkötése révén költözött a településre. Nyugdíjazásáig odaadó munka és kiemelkedő gyermekszeretet jellemezte. Dajkai munkáját precízen, pontosan és megbízhatóan végezte, példát adva a fiatalabb kollégáinak. Kiegyensúlyozott, derűs egyéniség. Következetessége, kiszámíthatósága, kollégáira való odafigyelése, valamint a különböző gyermeki személyiségek elfogadása tette őt jó szakemberré. Szívesen bekapcsolódott rendezvényeink kivitelezésébe, melyek az óvodás gyermekeknek élményt biztosítottak. Nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek gondozásában-nevelésében a napirend betartatására, az őket körülvevő tisztaság és rendezett környezet megőrzésére. Csoportjaira rend és tisztaság volt jellemző, hiszen az esztétikus környezet megteremtése fontos személyiségfejlesztő hatású az óvodáskorú gyermekek számára. Munkája során végig fontosnak tartotta az óvodai közösség összetartozásának, csapatszellemének erősítését, az esetleges konfliktusok megbeszélését. Mindig szem előtt tartotta az óvoda jó hírnevének megőrzését.

9842

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Péter-Sánta Henriettet.

Péter-Sánta Henriett a Székely Bertalan Általános Iskola pedagógusa, felsős intézményvezető-helyettese. Heni üde színfoltja a tantestületnek. Mindig vidám, friss és tettrekész. Fáradhatatlanul törekszik arra, hogy a környezetében lévők dolgát megkönnyítse. Kollégái és diákjai egyaránt szeretik és tisztelik, szaktudása páratlan. Munkájában mindig pontos és precíz, mindenkinek megadja a lehetőséget. A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola életének szerves része, sürög-forog, mindenhol segít. A történelem és földrajz órái nemcsak szaktudást, de élményt is nyújtanak diákjainak. Osztályfőnöki munkájában is mindig kiválóan teljesít, diákjai mindig fordulhatnak hozzá. Pár hónapja intézményvezető-helyettesi feladatokat is ellát, melyben ugyancsak kiválóan helytáll.

9844

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Espán-Odrobina Jusztinát.

Espán-Odrobina Jusztina pedagógiai asszisztens a Székely Bertalan Általános Iskolában. A felterjesztő szerint Jusztina egyike a legkedvesebb embereknek, akit valaha ismert. Senkinek sem tud nemet mondani, ha segítséget kér bárki az iskolában. A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola minden felnőtt és gyermek tagja szívesen fordul hozzá ügyes-bajos dolgainak megoldásában. Kicsit minden szadai iskolás anyukája, végtelen szeretetével mindenkit körülölel. Nincs tanulócsoport, aki ne örülne, ha ő felügyeli. Nem csak kolléga, barát is, akire mindig és mindenben számíthatnak a kollégái.

9847

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Újlaki Mátét.

Újlaki Máté a Székely Bertalan Általános Iskola 8/A osztályos tanulója, 2022 szeptembere óta a 2022-2023-as tanév Diákönkormányzatának elnöke. Máté önként vállalta az elnökséget a szeptemberi alakuló üléskor elhangzott felkérésre, képviselőtársai pedig egyöntetűen kiálltak mellette és elfogadták jelentkezését. A tanév sűrű programjain Máté vesz részt a Diákönkormányzatot és a diákokat képviselve. Nem ijed meg zsűritagként szerepelni és díjazottakat közölni, a realitás talaján mozogva értékeli társait. Osztály- és diáktársai érdekében minden alkalommal becsülettel kiáll, társai bármiben számíthatnak rá. Iskolaszinten számíthatnak rá mindenben még akkor is, ha utolsó pillanatban derül ki, hogy szükség lenne a megjelenésére.

9850

A képviselő-testület és a település nevében szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és további eredményes munkát kívánunk!

Fotók: Lethenyei László


Utoljára frissítve: 2023 május 09. 14:36