Mff J Mretben

Az április 30-i testületi ülésről jelentjük

A vészhelyzetre való tekintettel Szadán áprilisban a képviselő-testület nem ülésezett. A működőképesség megőrzése érdekében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények értelmében az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Pintér Lajos polgármester ezzel a felhatalmazással élve 2020. április 30-án a képviselőkkel való előzetes írásbeli egyeztetés után, 19 napirendi pontban hozott határozatot.

Jóváhagyták a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendeletet

Az előterjesztés szerint a 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Az elmúlt időszak fejlesztései mutatják, hogy azok eredményeképpen a működés egyes területeken takarékosabbá váltak, a szolgáltatások színvonala emelkedett és bővült, a település új beruházásokkal gazdagodott, a vagyona gyarapodott. 2019-ben az előző évekhez hasonlóan magas összeget tudott az önkormányzat felhalmozási kiadásokra fordítani. A 2019. évi költségvetés teljesüléséhez a forráshiány pótlására működési hitelt nem kellett felvenni. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 635 millió 593 ezer forint költségvetési maradvánnyal hagyta jóvá.

Határoztak a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról

A civil szervezetek 2019-es évre vonatkozó beszámolóinak elfogadása után megtörtént a 2020-as évre beadott pályázatok elbírálása is, melynek eredményeiről a polgármesteri hivatal minden érintettet értesít. Összesen 34 kérelmet támogattak, ebből 5 esetben a vészhelyzetre való tekintettel – a rendezvények elmaradása miatt – nem adnak pénzt a kérelmezőnek.

Szada felvételét kéri a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásba

Szada szándéknyilatkozatban jelezte, hogy hét év kihagyás után ismét csatlakozna a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásba. A 2007 januárjában megalakult társulásból Szada Önkormányzata 2013. december 31-vel lépett ki. Jelenleg kilenc település tagja a társulásnak, aminek elsődleges célja a települések közötti kommunikáció és koordináció fenntartása, de lehetőség van a térség településeivel közösen pályázni, közös kulturális programokat és sportrendezvényeket szervezni.

Döntöttek a Szadáért díjak odaítéléséről

A beérkezett javaslatok alapján idén is kiadják a Díszpolgári Címet, a „Szadáért” kitüntető emlékplakettet, a Székely Bertalan Emlékérmet és a „Szadáért” elismerő oklevelet kitűzővel. Mivel a képviselő-testület méltó keretek között, személyesen szeretné ezeket a díjakat átadni, az átadás időpontjául a veszélyhelyzet utáni első ünnepséget jelölte meg. A díjazottak nevét az átadó ünnepségig nem fogják nyilvánosságra hozni.

2020. március 1-től a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. látja el Szadán a hulladékgazdálkodási feladatokat

A szolgáltató-váltás kapcsán módosítani kellett „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018. (II.16.) rendelet” és a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést”. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szada Nova NKft.-nek a továbbiakban gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettsége nincs a Katasztrófavédelem felé.

Elbírálták Szada Nagyközség területén a zöld területek, parkok gondozására, illetve az út menti fák kezelésére bekért árajánlatokat

A legkedvezőbb árajánlatot a Timber-Tasi Kft. adta, így Illés Szabolcs ügyvezető felhatalmazást kapott a vállalkozóval való szerződés megkötésére. Polgármester úr határozatában elfogadta a Szada Nova Nkft. 2020-as üzleti tervét, továbbá megbízta a Szada Nova Nonprofit Kft.-t, hogy 2020. 06.30-ig készítse el Szada Nagyközség középtávú úthálózat fejlesztési és fenntartási megvalósítási tervét.

Megkezdődhet a Széchenyi utca felújítása

A kivitelezésre a Trans-Motors Kft.-vel kötöttek szerződést. A beruházásra bruttó 14 millió 200 ezer forintot biztosítanak.

Lebontják a Dózsa György út 65. szám alatti házat

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakó- és melléképület bontására szintén a Trans-Motors Kft.-vel kötöttek szerződést. A Faluház mellett található ingatlanon parkolót fognak kialakítani.

Szadán is lesz közterület-felügyelő

Pintér Lajos polgármester határozatban járult hozzá ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal 1 fő közterület-felügyelői státuszt hozzon létre. A közterület-felügyelő elsősorban a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését felügyelné. A státuszra kiírták a pályázatot, aminek a beadási határideje 2020. június 12. A pályázati kiírás a 14. oldalon olvasható. 

Polgár Gyula

(Megj.: a határozatokat itt olvashatják.)


Utoljára frissítve: 2020 május 12. 22:53