Polgrmesteri Hivatal

Az önkormányzat a közösség javára kívánja megszerezni a magáncélra lekerített parkolóterületet

Az elmúlt napokban a Coop Áruház épületével szomszédos murvás terület egy részét elkerítette annak tulajdonosa, ami törvény adta joga ugyan, e lépése azonban nyilvánvaló közlekedési problémát okozhat a településközpontban. Az önkormányzatnak ezért érdekében áll az ingatlan tulajdonjogát közcélra megszerezni, ehhez pedig több eszköz is a rendelkezésére áll.

Img 9764

Egy parkoló – több tulajdonos

A Coop Áruház melletti murvás területet sok esztendeje nyilvános parkolónak használja a szadai közösség, valamint egy mozgóárus büfékocsi található rajta. A teljes terület közös hasznosítása hosszú évekkel korábban tervben volt, egykoron a Magyar Posta, a Takarékszövetkezet és az Önkormányzat közös fejlesztési projektet terveztek rajta, amely azonban régen meghiúsult. Ebből adódik, hogy az első ránézésre egyetlen telek valójában máig is két helyrajzi számon szereplő, két tulajdonos kezében lévő területek összessége. A napokban elkerített 533/2 helyrajzi számú ingatlan egy vállalkozás birtokában van, míg a fennmaradó, 533/4 helyrajzi számú terület jelenleg is Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdona. A nem önkormányzati tulajdonú telek lekerítése és használata a tulajdonos törvényi joga. Az eddigi közös használata, illetve a közforgalom számára történő megnyitása a részéről szívességi alapon történt az önkormányzat és a szadai lakosok érdekeit méltányolva. A továbbra is szabadon használható, parkolóként funkcionáló önkormányzati terület helyi döntés alapján jelenleg is korlátozottan forgalomképes ingatlan.

Az önkormányzat már korábban rendezni akarta a tulajdonviszonyokat

Szada Nagyközség Önkormányzata a település központjában a parkolást és a kapcsolódó területek tulajdoni viszonyait már korábban is megnyugtatóan rendezni kívánta. Ennek érdekében még 2021 tavaszán vételi ajánlatot tett a most elkerített telekrészre. Akkor a terület tulajdonosai késznek mutatkoztak eladni ingatlanukat, de az általuk elképzelt egykori vételárat az önkormányzat jelentősen túlzónak találta, így a Polgármester helyette csereingatlan lehetőségét ajánlotta fel, amelyet viszont a tulajdonos nem fogadott el. Ezt követően a szóbeli tárgyalások megrekedtek, azóta előrelépés az ügyben nem történt.

Egyértelmű törekvés: a közcél további fenntartása

A most megtörtént lekerítés nyilvánvaló problémát okozhat a településközpontban, azon belül is elsősorban az iskolába és az óvodába járó gyermekükkel érkező lakosok számára, mert idáig ez az ingatlan is biztosította a gépjárművek számára a megállás és várakozás lehetőségét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) által felsorolt közfeladatok körébe tartozik többek között a gépjárművek parkolásának biztosítása is. Ennek megfelelően az önkormányzatnak érdekében áll a magántulajdonban lévő, most lekerített ingatlan tulajdonjogát településüzemeltetési közcélra megszerezni, ehhez pedig több eszköz is a rendelkezésére áll.

Első lépésként az Önkormányzat - egy friss, az Óév végén megszületett értékbecslés és arra alapozott képviselő-testületi döntés értelmében – újabb vételi ajánlatot tett az ingatlanra. Amennyiben ez az eszköz az ajánlat kézhez vételétől számított 30 napon belül (konkrétan 2023. január 18-ig) nem vezetne sikerre, úgy a telekrész tulajdonjogát Szada Nagyközség Önkormányzata kisajátítás útján kívánja megszerezni, s a Polgármester felhatalmazással bír az ehhez szükséges eljárás megindítására is. A Képviselő-testület eltökélt szándéka változatlanul fenntartani a szadaiak számára nélkülözhetetlen parkolási lehetőséget a település központjában.


Utoljára frissítve: 2023 január 04. 10:05