Polgrmesteri Hivatal

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat odaítéléséről

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-i ülésén – a Humánügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 126.000.-Ft/hó támogatás odaítéléséről döntött a pályázatot benyújtók részére az alábbi részletezés szerint:

„A” típusú pályázat esetén:   6.000.- Ft/hó   3 fő

                                                10.000.-Ft/hó  2 fő

                                                 11.000.-Ft/hó  2 fő

                                                 12.000.-Ft/hó  3 fő

                                                20.000.-Ft/hó  1 fő

„B” típusú pályázat esetén:    10.000.-Ft/hó 1 fő

 

Szada, 2021. december 3.

 

Pintér Lajos                                                               Dr. Finta Béla

polgármester                                                                     jegyző

 


Utoljára frissítve: 2021 december 07. 14:06