Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2021. november 22-én, 17.00-kor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság

2021. november 22-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Tervezett napirendi pontok:

Zárt ülés keretében a Humánügyi Bizottság és Pénzügyi Bizottság tárgyalja:

1. Bírálati döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2022. évi fordulójában beadott pályázatokra (Z/135/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Nyílt ülés keretében

  1. Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás veresegyházi szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítő beruházása céljára történő hitelfelvételre szóló felhatalmazásról és kezességvállalási megállapodás megkötéséről (118/B/2021. sz. anyag, határozat, melléklet1, melléklet2, hitelfelvétel, készfizető kezesség)

2. „Mesekuckó Bölcsőde Szada” Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme az önkormányzati tulajdonú 024/56 hrsz.-ú terület egy részére szóló Földhasználati szerződés megkötésére, továbbá javaslatuk Feladat-ellátási Szerződés megkötésére – alternatív javaslatként pedig a Szada 4585, 4586 és 4587 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanok felajánlása (egyenértéken) a 024/56 hrsz.-ú ingatlan azonos alapterületű, Présház utca felőli telekrészéért (123/B/2021. sz. anyag, melléklet1, melléklet2)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a Szada 0139/21-25, 093/27-33, 0135/100, 0107/331-335 és 0107/337 hrsz-ú ingatlanok övezeti módosításával kapcsolatosan (127/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójának tervezete (128/2021. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata – a vagyongazdálkodással kapcsolatos 2022. évi irányelvek meghatározása (129/2021. sz. anyag, vagyongazdálkodási terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (130/2021. sz. anyag, vagyonrendelet tervezet, forgalomképes ingatlanok, korlátozottan forgalomképes ingatlanok törvény alapján, korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyi döntés alapján, forgalomképtelen ingatlanok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Rendelet-tervezetek a Szadai Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetéről, a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, illetménykiegészítéseiről és bankszámla-hozzájárulás mértékéről (mint tárgyévi rendelkezésekről), továbbá a köztisztviselők egyes juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról (131/2021. sz. anyag, melléklet1, melléklet2)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról (133/2021. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés új konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetének elfogadásáról a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai program tárgyában (134/2021. sz. anyag, megállapodás, fotódokumentáció, műszaki leírás, vízjogi létesítési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Szada, 2021. november 16.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnök

 


Utoljára frissítve: 2021 november 17. 11:41